• English (United Kingdom)

CedefopPhoto Award

PDF Imprimare Email

Stimați profesori,

Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, în calitate de punct national de contact al rețelei europene ReferNet în România, sub coordonarea Cedefop, vă aduce la cunoștință continuarea competiției anuale, CedefopPhoto Award.

#CedefopPhotoAward revine pentru al șaselea an pentru a oferi elevilor  înscriși în programe de educație și formare profesională inițială șansa de a câștiga premii uimitoare. Și avem nevoie, încă o dată, de ajutorul dvs. pentru a-l promova!

Citeşte mai mult... [CedefopPhoto Award]
 

Chestionar FUTURE OF VET

PDF Imprimare

În atenția furnizorilor de educație și formare profesională

Cedefop coordonează colectarea de informații relevante referitpare la furnizorii de educație și formare profesională (EFP) inițială și continuă, prin intermendiul unui chestionar, pana la 10 iulie 2021. Scopul acestui chestionar este identificarea schimbărilor din  EFP precum și a provocărilor viitoare din perspectiva furnizorilor de educație și formare profesională : școli din rețeaua învățământului profesional și tehnic (ÎPT), directori unități școlare ÎPT, care didactice care predau discipline tehnice, inspectori școlari pentru învățământ profesional și tehnic, companii care sunt implicate în pregătire profesională a elevilor din ÎPT, companii care furnizează programe de ucenicie, de recalificare, formare continuă a adulților, etc.

Chestionarul disponibil până în 10 iulie 2021 la adresa:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/future-of-vet-2021

 

Chestionar "THE ROLE OF MICRO-CREDENTIALS IN FACILITATING LEARNING FOR EMPLOYMENT"

PDF Imprimare

În atenția furnizorilor de educație și formare profesională

Cedefop va elabora un nou studiu pe tema ‘The role of micro-credentials in facilitating learning for employment’  ( Rolul microcertificatelor în facilitarea învățării pentru ocuparea unui loc de muncă). Acesta are scopul să prezinte o abordare, nouă, europeană contribuind la deschiderea oportunităților de învățare pentru cetățeni și la consolidarea rolului instituțiilor de educație și formare profesională în procesul de învățare pe tot parcursul vieții.

Chestionarul disponibil până în 10 iulie 2021 la adresa:

https://survey.alchemer.eu/s3/90334228/Mapping-micro-credentials-in-European-labour-market-related-education-training-and-learning-questionnaire-for-VET-providers

 

SPOTLIGHT ON VET – compilatie 2020

PDF Imprimare

Spotlight on VET compilation 2020Cedefop aduce în prim plan compilația privind sistemele de educație și formare profesională, elaborată cu sprijinul membrilor rețelei ReferNet din fiecare stat membru UE.
Această publicație oferă o prezentare generală a sistemelor de EFP cu trăsăturile lor distinctive, cum ar fi principalele căi de acces și progres pentru cursanți; tipurile și nivelurile de calificări la care conduc; tipuri de programe, moduri de livrare. În plus față de graficele de sistem, aceasta reflectă pe scurt și provocările actuale și inițiativele politice recente ale EFP.

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4189

 

Educatia si formarea profesionala din Romania: videoclip!

Videoclipul a fost elaborat pe baza raportului național de educație și formare profesională descris succint (2019) și surprinde într-o manieră interactivă elementele cheie constitutive ale sistemului de de EFP.

VET Romania

 

Educaţia şi formarea profesională în România – Descriere succintă

Raport național privind sistemul de educație și formare profesională

Această descriere succintă contribuie la o mai bună înțelegere a sistemului de educație și formare profesională din România prin prezentarea caracteristicilor principale și evidențierea atât a dezvoltărilor și a provocărilor din sistem.

Educaţia şi formarea profesională în România
RO
DOI: 10.2801/458180TI-04-19-220-RO-NISBN: 978-92-896-2853-202/09/20195.27 MB


https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4171

 
<< Început < Anterior 1 3 4 5 6 7 8 > Sfârşit >>

Pagina 1 din 8