• English (United Kingdom)

Intalnire de lucru 3 - ReferNet Romania 2015

PDF Imprimare Email

Participarea la întâlnire de lucru ReferNet, 25-26 mai 2015, Lisabona, Portugalia

Scopul deplasării: participarea la întâlnirea regională din Lisabona, Portugalia, din 25-26 mai 2015, privind mobilitatea transnaţională din educaţia şi formarea profesională iniţială, organizată de CEDEFOP cu membri ai echipelor ReferNet.

Aspecte vizate:

  • chestionarul privind mobilitatea în educaţia şi formarea profesională iniţială,
  • raportul naţional privind educaţia şi formarea profesională,
  • spotlight,
  • articolul ‘Supporting teachers and trainers for successful reforms and quality of VET – mapping their professional development in the EU’.

Sesiunea a furnizat ocazia membrilor ReferNet să abordeze diverse aspecte incluse în chestionarul privind mobilitatea în educaţia şi formarea profesională iniţială. În aces sens unii participanţi şi-au exprimat îngrijorarea faţă de riscul unei prezentări simplificate şi succinte a datelor deoarece aceasta nu va crea o imagine corectă şi completă a situaţiei dintr-o ţară deoarece aceasta ar fi centrată doar pe procesul în sine, omiţând aspectele de asigurare a calităţii şi calitatea experienţelor de mobilitate. Reprezentanţii agenţiei Cedefop au explicat că acest chestionar este menit să constituie atât o hartă a acelor ţări unde au loc mobilităţi cât şi o prezentare generală şi, nu neapărat, una exhaustivă a acestor experienţe şi a procesului privind mobilităţile în educaţia şi formarea profesională iniţială în cadrul statelor membre din reţeaua europeană ReferNet. De asemenea, fiecare stat a avut şansa să explice în chestionarul respectiv situaţiile particulare din ţara sa, pe care Cedefop le va analiza şi pe baya cărora va efectua o prezentare a tuturor experienţelor în manieră adecvată şi clară pentru publicul interesat. Cu siguranţă mai multe detalii vor fi întotdeauna necesare pentru a putea evalua şi înţelege complet fenomenul mobilităţii în cadrul fiecărei ţări.

Cedefop a făcut de asemenea câteva anunţuri privind planul de activitate pentru anul 2015:

Raportul naţional privind educaţia şi formarea profesională

În urma reorganizării unor activităţi la nivel instituţional, agenţia Cedefop a anunţat că acest document nu va mai fi parte din planul de activităţi pentru anul 2015 însă apreciază continuitatea acestei serii de documente şi a anunţat introducerea unei noi activităţi care constă în elaborarea unu articol care trebuie elaborat şi predat până la sfârşitul lunii decembrie 2015.

Reprezentantul reţelei ReferNet România a exprimat iniţiativa echipei a de a actualiza acest document până în anul 2014, iniţiativă justificată prin necesitatea vitală de a a oferi o imagine actualizată a informaţiilor din sistemul de educaţie şi formare profesională din România, deoarece în ultimii ani au avut loc schimbări semnificative faţă de cele incluse în ultimul document elaborat în anul 2013, cu privire la situaţia existentă în anul 2012. Mai mult, acest document constituie un instrument care asigură creşterea vizibilităţii sistemului de educaţie şi formare profesională la nivel european. Această iniţiativă a fost apreciată şi primită cu entuziasm de reprezentanţii Cedefop.

Spotlight

O parte din conţinutul acestui material a fost actualizată deja, la nivelul fiecărei reţele naţionale ReferNet, şi a fost inclusă în materialul aniversar, Spotlight on VET in Europe publicat de Cedefop în luna mai 2015. Actualizarea completă a materialului va fi efectuată de fiecare reţea ReferNet, la nivel naţional, sub îndrumarea Cedefop, urmând a fi finalizată şi transmisă la Cedefop la sfârşitul lunii Decembrie 2015. Cedefop va oferi feedback în luna ianuarie 2016 pe materialul elaborat de fiecare reţea naţională ReferNet.

Articolul ‘Supporting teachers and trainers for successful reforms and quality of VET – mapping their professional development in the EU’
Termenul de predare a articolului: 20 octombrie 2015.

Printre reacţiile membrilor din reţelele ReferNet pot fi amintite următoarele:

  • este dificil de făcut o prezentare comprehensivă şi completă referitoare la cadre didactice când există există mai multe tipuri de politici, reglementări diferite etc. în acest caz, fiind necesară o abordare mai condensată
  • pe de altă parte, acest viitor articol este o oportunitate de a prezenta aspectele sau provocările naționale specifice, actualizarea politicilor specifice pe această temă care trebuie să înglobeze soluţii realiste pentru îmbunătăţirea stadiului actual influenţat de diversi factori: un exemplu este rata de îmbătrânire a cadrelor didactice, maiştrilor și formatorilor şi posibilul impact asupra educaţiei în viitorul apropiat, statutul acestora în societate, demografia, oportunităţile din mediul urban sau rural, etc.
  • alţi participanţi au exprimat ideea conform căreia este mult mai dificilă găsirea informaţiilor complete referitoare la educaţia şi formarea profesională continuă în comparaţie cu educaţia şi formarea iniţială,
  • sunt necesare de asemenea statistici privind devoltarea profesională a profesorilor, tipurile de dezvoltare profesională, etc.


În cadrul întâlnirii regionale au fost de asemenea abordate alte aspecte legate de terminologia utilizată în astfel de documente, aspecte administrativ-financiare legate de ex-post control, urmând ca Cedefop să emită o Circulară de informare în care va menţiona lista documentelor necesare care vor fi solicitate în activitatea de post-control.

Concluziile întâlnirii regionale au fost sintetizate de dna Sylvie Bousquet, coordonatorul reţelei europene ReferNet din cadrul agenţiei Cedefop, care a mulţumit gazdei din Portugalia pentru organizarea evenimentului precum şi participanţilor pentru contribuţia, angajamentul şi interesul real manifestat în activităţile de lucru ReferNet.