• English (United Kingdom)

Vocational Education and Training in Romania: Short Description (disponibil in limba engleza)

Acest document este o  descriere succintă care contribuie la o mai bună înțelegere a educației și formării profesionale (VET) din România, oferind o perspectivă asupra principalelor sale trăsături și evidențiind evoluțiile sistemului și provocările actuale.


Sistemul de educație și formare profesională din România oferă căi variate de formare profesională pentru potențialii beneficiari prin sistemul de educație și formare profesională atât inițială cât și continuă.


https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4171