• English (United Kingdom)

Vizita de studii „Asigurarea calității învățării la locul de muncă”, 24-25 octombrie 2017, Brașov, România

Vizita de studii este organizată în cadrul proiectului „Asigurarea calității în educația și formarea profesională, la nivel european și la nivelul Punctului național de referință (EQAVET-NRP-RO)

Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT), în calitate de membru în Grupul Național de Referință pentru Asigurarea calității în educație și formare profesională (GNAC), organizează, cu sprijinul Școlii Germane Profesionale Kronstadt, o vizită de studii în perioada 24-25 octombrie 2017, la Brașov.

Obiectivul principal al acestui eveniment este împărtășirea informațiilor cu privire la asigurarea calității în educație și formare profesională (EFP/VET) din Statele Membre membre din rețeaua europeană EQAVET.

Astfel că reprezentanți ai Punctelor Naționale de Referință pentru asigurarea calității în EFP vor face câte o prezentare ilustrativă pentru sistemele de EFP din Italia, Finlanda, Grecia și Olanda.

Citeşte mai mult... [Vizita de studii „Asigurarea calității învățării la locul de muncă”, 24-25 octombrie 2017, Brașov, România]
 

Ghid de bune practici instituţionale în asigurarea calităţii

În cadrul proiectului EQAVET-NRP-RO-2017, implementat în perioada 01.04.2017 – 31.03.2019, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT) a elaborat un Ghid de bune practici instituţionale în asigurarea calităţii, prin care promovează reușitele unor instituţii implicate în implementarea învăţământului profesional şi tehnic.

Ghidul reuneşte experienţele de bune practici din partea angajatorilor, şcolilor, a comunităţii locale implicate. Astfel, ghidul este structurat în şase capitole grupate pe teme relevante pentru învăţământul profesional şi tehnic:

Citeşte mai mult... [Ghid de bune practici instituţionale în asigurarea calităţii]
 

A doua sesiune de admitere la învățământul dual şi învăţămant profesional

În conformitate cu calendarul admiterii în vigoare (OMEN nr. 3792 / 2017), a doua etapă de admitere în învăţământul dual de stat a avut loc în data de 29 august 2017 elevii s-au putut înscrie în perioada 29-30 august 2017 la unităţile de învăţământ care au avut ofertă pentru învăţământul dual şi la care au rămas locuri în urma etapei I de admitere.

Astfel în luna septembrie, după derularea primei etape şi celei de a doua etapă de admitere, sunt  2.412 elevi înscrişi în învăţământul dual, fiind înregistrat un procent de ocupare de 68% din numărul total de locuri din oferta educaţională a unităţilor de învăţământ profesional şitehnic, ofertă realizată la cererea operatorilor economici care au semnat Contractul de parteneriat, conform anexei la Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual.

Citeşte mai mult... [A doua sesiune de admitere la învățământul dual şi învăţămant profesional]
 

Sumar proiect Learning by Doing

Proiectul Learning by Doing este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Transnaţional Dunărea 2014-2020, care sprijină proiectele de cooperare transnaţională în conformitate cu priorităţile Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării (EUSDR). 

Valoarea totală a proiectului strategic este de 2358967,8 EUR din care bugetul alocat CNDIPT este de 104369,30 EURO, cu surse de finanțare 85% prin Fondul European de Dezvoltare Regională și 15% co-finanțare națională.Durata de implementare a proiectului este de 30 luni, din ianuarie 2017 până la sfârșitul lunii iunie 2019.

Informații disponibile în limba română aici.
Informații disponibile în limba engleză aici.

Informații suplimentare:
http://www.tvet.ro/index.php/ro/proiecte-de-dezvoltare-a-invamantului-profesional-si-tehnic/378.html
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/learning-by-doing

Fișiere :
Learning by Doing _ Sumar proiect RO
Learning by Doing _ Sumar proiect EN

 

 

Deschiderea oficială a proiectului “Learning by Doing”

Tranziția de la școală la muncă

Deschiderea oficială a proiectului “Learning by Doing - Targeted capacity building of VET partnerships in the Danube Region for the effective modernization of VET systems” a avut loc în cadrul unui eveniment de trei zile organizat de Camera de Comerț și Industrie din Budapesta (BCCI) în perioada 30 ianuarie – 2 februarie 2017.

Proiectul “Learning by Doing” are ca scop îmbunătățirea capacitățíi tuturor actorilor implicați în domeniul educației și formării profesionale prin consolidarea parteneriatelor la nivel regional, național și transnațional pentru a sprijini tranziția sistemelor de educație și formare inițială existente către educație profesională mai mult orientată pe cererea pieței muncii din regiunea Dunării. Prin acest proiect se va face o analiză critică a politicilor de educație și formare profesională inițială existente și principalele provocări în tările partenere și se va sprijini crearea unor viziuni naționale/regionale și a unor strategii pentru transformarea, ameliorarea sistemelor VET prin facilitatrea schimburilor transnaționale de cunoștințe și acțiuni de consolidare a capacităților instituționale.

Citeşte mai mult... [Deschiderea oficială a proiectului “Learning by Doing”]
 

Programul Transnațional Dunărea 2014-2020

Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic este partener în cadrul proiectului transnațional Learning by Doing, aprobat prin Programul Transnațional Dunărea 2014-2020.

Programul Transnațional Dunărea 2014-2017 este un instrument financiar lansat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin care sunt finanţate proiecte de cooperare transnaţională în conformitate cu priorităţile Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării (EUSDR).

Scopul programului este să finanțeze proiecte implementate prin parteneriat transnațional extins și care au ca obiectiv îmbunătățirea politicilor publice și a cooperării instituționale.

Citeşte mai mult... [Programul Transnațional Dunărea 2014-2020]
 

QA3 - Asigurarea calității în educația și formarea profesională

Asigurarea calității în educația și formarea profesională, la nivel european și la nivelul Punctului național de referință (EQAVET-NRP-RO)

CNDIPT punct național de referință (EQAVET-NRP-RO)

CNDIPT implementează în perioada 01.04.2017 – 31.03.2019 proiectul privind Asigurarea calității în educația și formarea profesională, la nivel european și la nivelul Punctului Național de Referință pentru Asigurarea Calității în Educație și Formare Profesională (EQAVET-NRP-RO), în baza apelului EACEA 36/2016, prin care se sprijină punerea în aplicare a sarcinilor atribuite tuturor punctelor naționale (NRP) prin Recomandarea EQAVET.

La nivel național (RO) se dorește promovarea utilizării cadrului de referință pentru asigurarea calității în educație și formare profesională, încurajarea învățării  reciproce între punctele naționale de referință în domeniul Asigurării Calității (QANRPs) reprezentative. În România, punctul național de referință QANRP, numit Grupul Național pentru Asigurarea Calității – GNAC, este o structură de coordonare interinstituțională cu rolul de a aplica în mod coerent măsurile europene și naționale pentru asigurarea calității în educație și formare profesională.

Citeşte mai mult... [QA3 - Asigurarea calității în educația și formarea profesională]
 
<< Început < Anterior 1 3 4 5 > Sfârşit >>

Pagina 1 din 5