• English (United Kingdom)

Sumar proiect Learning by Doing

Proiectul Learning by Doing este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Transnaţional Dunărea 2014-2020, care sprijină proiectele de cooperare transnaţională în conformitate cu priorităţile Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării (EUSDR). 

Valoarea totală a proiectului strategic este de 2358967,8 EUR din care bugetul alocat CNDIPT este de 104369,30 EURO, cu surse de finanțare 85% prin Fondul European de Dezvoltare Regională și 15% co-finanțare națională.Durata de implementare a proiectului este de 30 luni, din ianuarie 2017 până la sfârșitul lunii iunie 2019.

Informații disponibile în limba română aici.
Informații disponibile în limba engleză aici.

Informații suplimentare:
http://www.tvet.ro/index.php/ro/proiecte-de-dezvoltare-a-invamantului-profesional-si-tehnic/378.html
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/learning-by-doing

Fișiere :
Learning by Doing _ Sumar proiect RO
Learning by Doing _ Sumar proiect EN

 

 

Deschiderea oficială a proiectului “Learning by Doing”

Tranziția de la școală la muncă

Deschiderea oficială a proiectului “Learning by Doing - Targeted capacity building of VET partnerships in the Danube Region for the effective modernization of VET systems” a avut loc în cadrul unui eveniment de trei zile organizat de Camera de Comerț și Industrie din Budapesta (BCCI) în perioada 30 ianuarie – 2 februarie 2017.

Proiectul “Learning by Doing” are ca scop îmbunătățirea capacitățíi tuturor actorilor implicați în domeniul educației și formării profesionale prin consolidarea parteneriatelor la nivel regional, național și transnațional pentru a sprijini tranziția sistemelor de educație și formare inițială existente către educație profesională mai mult orientată pe cererea pieței muncii din regiunea Dunării. Prin acest proiect se va face o analiză critică a politicilor de educație și formare profesională inițială existente și principalele provocări în tările partenere și se va sprijini crearea unor viziuni naționale/regionale și a unor strategii pentru transformarea, ameliorarea sistemelor VET prin facilitatrea schimburilor transnaționale de cunoștințe și acțiuni de consolidare a capacităților instituționale.

Citeşte mai mult... [Deschiderea oficială a proiectului “Learning by Doing”]
 

Programul Transnațional Dunărea 2014-2020

Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic este partener în cadrul proiectului transnațional Learning by Doing, aprobat prin Programul Transnațional Dunărea 2014-2020.

Programul Transnațional Dunărea 2014-2017 este un instrument financiar lansat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin care sunt finanţate proiecte de cooperare transnaţională în conformitate cu priorităţile Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării (EUSDR).

Scopul programului este să finanțeze proiecte implementate prin parteneriat transnațional extins și care au ca obiectiv îmbunătățirea politicilor publice și a cooperării instituționale.

Citeşte mai mult... [Programul Transnațional Dunărea 2014-2020]
 

QA3 - Asigurarea calității în educația și formarea profesională

Asigurarea calității în educația și formarea profesională, la nivel european și la nivelul Punctului național de referință (EQAVET-NRP-RO)

CNDIPT punct național de referință (EQAVET-NRP-RO)

CNDIPT implementează în perioada 01.04.2017 – 31.03.2019 proiectul privind Asigurarea calității în educația și formarea profesională, la nivel european și la nivelul Punctului Național de Referință pentru Asigurarea Calității în Educație și Formare Profesională (EQAVET-NRP-RO), în baza apelului EACEA 36/2016, prin care se sprijină punerea în aplicare a sarcinilor atribuite tuturor punctelor naționale (NRP) prin Recomandarea EQAVET.

La nivel național (RO) se dorește promovarea utilizării cadrului de referință pentru asigurarea calității în educație și formare profesională, încurajarea învățării  reciproce între punctele naționale de referință în domeniul Asigurării Calității (QANRPs) reprezentative. În România, punctul național de referință QANRP, numit Grupul Național pentru Asigurarea Calității – GNAC, este o structură de coordonare interinstituțională cu rolul de a aplica în mod coerent măsurile europene și naționale pentru asigurarea calității în educație și formare profesională.

Citeşte mai mult... [QA3 - Asigurarea calității în educația și formarea profesională]
 

QA2 - Compendium de bune practici pentru promovarea vizibilității și atractivității VET

Compendiumul de bune practici pentru promovarea vizibilității și atractivității VET a fost realizat în cadrul proiectului privind Asigurarea calității în educația și formarea profesională, la nivel european și la nivelul punctului național de referință (EQAVET-NRP-RO), implementat de CNDIPT în perioada 01.04.2016-31.03.2017.

Compendiumul constă într-o colecție de exemple de bune practici cum ar fi: campanii de sensibilizare a publicului asupra beneficiilor aduse de EFP, platforme de promovare a EFP, orientare profesională și elemente de curriculum pentru a sprijini orientarea educației și formării pentru elevii de gimnaziu, inițiative menite să promoveze și să ofere suport pentru dezvoltarea EFP, promovarea absolvenților EFP care au avut succes în diverse companii, etc.

Versiunea în limba română poate fi accesată aici.
Versiunea în limba engleză poate fi accesată aici.

Mai multe informații:
http://www.gnac.ro/activitati-curente/proiecte-nationale-in-derulare/asigurarea-calitatii-in-educatia-si-formarea-profesionala-la-nivel-european-si-la-nivelul-punctelor-nationale-de-referinta-eqavet-nrp-ro/

 

QA1 - Asigurarea calității în educația și formarea profesională

Asigurarea calității în educația și formarea profesională, la nivel european și la nivelul punctului național de referință (EQAVET-NRP-RO)

CNDIPT punct național de referință (EQAVET-NRP-RO)

CNDIPT a implementat în perioada 01.04.2016-31.03.2017 proiectul privind Asigurarea calității în educația și formarea profesională, la nivel european și la nivelul punctului național de referință (EQAVET-NRP-RO) prin care a sprijinit punerea în aplicare a sarcinilor atribuite tuturor punctelor naționale (NRP) prin Recomandarea EQAVET. În acest sens Comisia Europeană a adoptat în ianuarie 2014, un raport referitor la punerea în aplicare a recomandărilor EQAVET în care se menționează, printre altele, că  ”Transparența între diferitele sisteme de asigurare a calității ar trebui consolidată pentru a permite o mai mare încredere reciprocă între diferitele sisteme VET”. Mai mult decât atât, în raport se subliniază rolul cheie al punctelor naționale de referință – EQAVET NRP și importanța alocării de mijloace financiare suficiente pentru ca acestea să-și ducă la îndeplinire misiunea.

La nivel național (RO) s-a dorit promovarea utilizării cadrului de referință pentru asigurarea calității, încurajarea învățării  reciproce între punctele naționale de referință în domeniul Asigurării Calității (QANRPs) reprezentative. În România, punctul național de referință QANRP, numit Grupul Național pentru Asigurarea Calității – GNAC, este o structură de coordonare interinstituțională cu rolul de a aplica în mod coerent măsurile europene și naționale pentru asigurarea calității în educație și formare profesională.

Citeşte mai mult... [QA1 - Asigurarea calității în educația și formarea profesională]
 

Prima sesiune de admitere la învățământul dual

În conformitate cu calendarul în vigoare (OMEN nr. 3792 / 2017), după prima sesiune de înscriere la învăţământul dual, la data de 30 iunie 2017, locurile ofertate de către unităţile de învăţământ profesional şi tehnic, în parteneriat cu operatorii economici, s-au ocupat în proporţie de 52%, cea mai pare pondere a locurilor ocupate fiind pentru domeniile de pregătire:

  • Turism şi alimentaţie (87,7%),
  • Comerţ (70,5%)
  • Electronică automatizări (68,4%).

Cele mai multe locuri ocupate sunt în regiunea Centru (837), Nord Vest (357) şi Vest (200).

Citeşte mai mult... [Prima sesiune de admitere la învățământul dual]
 
<< < 2 4 5 6 > Sfârşit >>

Pagina 2 din 6