• English (United Kingdom)

Conferința internațională: Educație și creativitate pentru o societate bazată pe cunoaștere. Teorie și practică în consiliere 19-20 noiembrie 2015, București, România

În contextul provocărilor din lumea contemporană, activitățile de consiliere și orientare joacă un rol esențial în sprijinirea persoanelor consiliate pentru a explora și alege căi adecvate în educație, formare, dezvoltarea personală și a carierei. În instituțiile de învățământ din România, elevii primesc sprijin pentru luarea unor decizii realiste cu privire la viitorul școlar și profesional. Aceștia beneficiază de servicii de consiliere școlară, disponibile în cabinetele existente în cadrul unităților de învățământ. Activitățile de consiliere adresate elevilor au rolul de a preveni și diminua dificultățile de ordin, personal, școlar, social cu care aceștia se confruntă. Prin intermediul activităților de consiliere și orientare, este facilitată tranziția absolvenților între diferite niveluri și sectoare ale sistemelor de educație și formare profesională și de la școală la viața de adult și angajarea pe piața muncii.

În momentul de față, consilierea și orientarea sunt teme transversale, de actualitate aflate în atenția decidenților politici la nivel național și european. La Institutul de Științe ale Educației din București funcționează din anul 1992 rețeaua Euroguidance România, cu misiunea de a promova dimensiunea europeană în consiliere şi orientare, de a facilita schimbul de bune practici şi metodologii între practicieni și de a oferi informaţii despre sistemele de educaţie şi formare din Uniunea Europeană.

Euroguidance România în parteneriat cu National Board of Certified Counsellors (NBCC) România și Universitatea ‘Titu Maiorescu’ din  București a organizat în perioada 19-20 Noiembrie 2015, a noua ediție a conferinței internaționale „Educație și creativitate pentru o societate bazată pe cunoaștere” cu o secțiune dedicată domeniului consilierii, intitulată „Teorie și practică în consiliere”. Acest eveniment a reprezentat a 17-a  ediție a conferinței organizate de către Euroguidance România.

Secțiunea „Teorie și practică în consiliere” a constituit o ocazie excelentă pentru aproximativ 100 de practicieni, cercetători, profesori universitari, directori ai unor centre de consiliere și orientare din România, Cipru, Grecia, Marea Britanie, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Polonia, Portugalia, Slovenia și SUA pentru a se întâlni, a discuta și lucra împreună pe teme specifice din domeniul consilierii și orientării.

Sesiunea plenară a conferinței a abordat teme importante, precum: cercetarea bazată pe dovezi, testarea educațională, rolul tehnologiei în lumea contemporană și implicațiile acesteia asupra activității practicienilor din domeniul consilierii și orientării. A fost prezentată și teoria constructivistă și consecințele acesteia pentru activitatea practicienilor.

Aspecte legate de profesionalizarea serviciilor de consiliere în România și rolul consilierului au fost discutate în cadrul unei sesiuni la care au participat consilieri școlari și directori ai centrelor de consiliere. Participanții au subliniat rolul esențial al consilierului școlar în asigurarea pentru persoanele consiliate a unei stări de bine și în sprijinirea activității educative din școli.

Pe parcursul discuției, a fost evidențiată misiunea centrelor și cabinetelor de asistență psiho-pedagogică în a furniza informații, orientare și consiliere pentru preșcolari, părinți și profesori pe teme, precum: cunoaștere și autocunoaștere, adaptarea elevilor la cerințele școlii și a activităților din școală la cerințele elevilor, optimizarea relațiilor dintre profesori – elevi – părinți. Dezbaterile au pus în evidență nevoia de a menține Consilierea și orientarea ca o disciplină obligatorie, inclusă în curriculum-ul național la toate nivelurile de educație, spre exemplu, curricula de Consiliere și orientare pentru școlile profesionale, clasele a IX-a, a X-a și a XI-a (Ordinul Ministerului Educației nr. 4437/29 august 2014).

Evenimentul a constituit o bună ocazie pentru a consolida relațiile între profesioniștii din domeniul consilierii și rețelele care sprijină mobilitatea și cooperarea la nivel european. Reprezentanții Europass, Eurodesk și Eurydice România au prezentat activități specifice și resurse pentru profesioniștii din consiliere și orientare. Participanții au fost, de asemenea informați asupra rezultatelor-cheie ale Reţelei Europene de Politici în domeniul Consilierii și orientării pe tot parcursul vieții (European Lifelong Guidance Policy Network )(ELGPN) . Această rețea urmărește să acorde asistență statelor membre ale Uniunii Europene (UE) și statelor din vecinătate, eligibile pentru programul Erasmus+ al UE, precum și Comisiei Europene pentru dezvoltarea cooperării europene pe tema consilierii și orientării pe tot parcursul vieții în sectorul educației și sectorul ocupării.

În perioada 2007-2015, ELGPN a contribuit la dezvoltarea unor instrumente, note conceptuale briefing-uri de politici în domeniul consilierii și orientării pe tot parcursul vieții. Cele mai importante realizări ale acestei rețele includ: impactul asupra dezvoltării politicilor naționale în domeniul consilierii și orientării pe tot parcursul vieții și în domenii apropriate (spre exemplu:  învățarea permanentă, ocuparea, incluziunea socială); îmbunătățirea comunicării și cooperării între factorii de decizie responsabili și furnizorii serviciilor de consiliere responsabili pentru implementarea politicilor; adoptarea unor practici noi sau schimbarea practicilor existente în cadrul serviciilor de consiliere și orientare.

Particularitățile diferitelor aspecte ale situațiilor de criză cu risc traumatic și resursele de sprijin pentru practicieni au fost explorate în cadrul unei discuții-panel. Atelierele incluse în program au oferit o gamă largă de exemple de bună practică și metode de lucru utile pentru practicienii din domeniul consilierii și orientării. Au fost create conexiuni cu alte domenii, precum arta, sportul etc., iar metode și instrumente specifice de lucru cum ar fi: sandplay, poveștile, genograma familiei, terapia gestalt, terapia prin artă etc. au fost prezentate. Au fost prezentate și discutate rezultatele unor proiecte variate de consiliere, implementate la nivel regional.

Participanții au reflectat și au lucrat împreună pe parcursul conferinței în vederea dezvoltării unei mai bune înțelegeri și a unor soluții la provocările întâmpinate în activitățile lor  profesionale. Ideile rezultate din aceste discuții contribuie la dezvoltarea unor servicii mai bune de consiliere și orientare în România în beneficiul  clienților acestora.

Materialele și prezentările acestei conferințe sunt disponibile la: http://www.euroguidance.ise.ro/conferinta-nationala-2015.html