• English (United Kingdom)

Deschiderea oficială a proiectului “Learning by Doing”

Tranziția de la școală la muncă

Deschiderea oficială a proiectului “Learning by Doing - Targeted capacity building of VET partnerships in the Danube Region for the effective modernization of VET systems” a avut loc în cadrul unui eveniment de trei zile organizat de Camera de Comerț și Industrie din Budapesta (BCCI) în perioada 30 ianuarie – 2 februarie 2017.

Proiectul “Learning by Doing” are ca scop îmbunătățirea capacitățíi tuturor actorilor implicați în domeniul educației și formării profesionale prin consolidarea parteneriatelor la nivel regional, național și transnațional pentru a sprijini tranziția sistemelor de educație și formare inițială existente către educație profesională mai mult orientată pe cererea pieței muncii din regiunea Dunării. Prin acest proiect se va face o analiză critică a politicilor de educație și formare profesională inițială existente și principalele provocări în tările partenere și se va sprijini crearea unor viziuni naționale/regionale și a unor strategii pentru transformarea, ameliorarea sistemelor VET prin facilitatrea schimburilor transnaționale de cunoștințe și acțiuni de consolidare a capacităților instituționale.


Proiectul “Learning by Doing” este cofinanțat prin fonduri europene (FEDR și IPA) în cadrul Programului Transnațional Dunărea, cu un buget total de 2.3 milioane EUR.

Proiectul a început pe 1 ianuarie 2017 și se va încheia pe 30 iunie 2019.

Informații disponibile în limba română aici.
Informații disponibile în limba engleză aici.

Informații suplimentare:
http://www.tvet.ro/index.php/ro/proiecte-de-dezvoltare-a-invamantului-profesional-si-tehnic/378.html
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/learning-by-doing

Fișiere :
Learning by Doing Conferinta de deschidere a proeictului proiect RO
Learning by Doing_Kick-off-press release EN