• English (United Kingdom)

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice: Legea uceniciei - Studiu

Lansarea Legii uceniciei a avut loc în 2005 urmată de modificări legislative în 2008, 2011, 2012.
In timp ce eforturile continue ale autorităților de îmbunătățire a cadrului legislativ au adus o ușoară creștere a numărului de contracte de ucenicie, sistemul de ucenicie continuă să fie accesat printr-un număr relativ redus de angajatori și potențiali ucenici. Nivelul scăzut de persoane care accesează sistemul de ucenicie este influențat de o serie de de factori ai cererii și ofertei. Printre acestea se numără structura pieței forței de muncă, cererea și percepțiile angajatorilor, nevoile celor care abandonează studiile, oferta de educație și formare profesională.
Numărul de contracte de ucenicie la locul muncă rămâne insuficient în comparație cu necesitatea de a face ucenicie un instrument de succes pentru a sprijini ocuparea forței de muncă. Numărul de întreprinderi care au încheiat contracte de ucenicie este un indicator cheie al cererii de ucenicie. Valoarea foarte scăzută a acestui indicator în 2014 indică o lipsă de atractivitate a sistemului de ucenicie pentru companii și sugerează, de asemenea, un nivel foarte scăzut de conștientizare a angajatorilor. În cadrul unui proiect finanțat din fonduri europene implementat de către Cancelaria Prim-Ministrului, împreună cu experții Băncii Mondiale "Dezvoltarea capacității ministerelor de a dezvolta analize economice și financiare pentru a sprijini procesul de formulare a politicilor relevante pentru programarea și punerea în aplicare a instrumentelor structurale", una din componenta principală a fost dezvoltarea a trei proiecte pilot de evaluare a impactului pe care se poate sprijini politicile de ucenicie sau de reglementare, de fundamentare.
Având în vedere lipsa atractivității uceniciei în fața angajatorilor și potențialilor ucenici, unul din proiectele pilot a fost "Evaluarea impactului legii uceniciei și de a formula recomandări pentru îmbunătățirea punerii în aplicare" și a fost realizat în perioada august 2014 - septembrie 2015. Obiectivul acestui proiect pilot a fost de a recomanda un set de măsuri concrete, inclusiv, dacă este cazul, de revizuire a cadrului legislativ cu scopul de a crește numărul de contracte de muncă de ucenicie și de a contribui la creșterea numărului de locuri de muncă și a lucrătorilor calificați.
Problema identificată a fost următoarea: lipsa atractivității uceniciei pentru angajatori, cât și pentru potențialii ucenici, care se reflectă în dezechilibrul dintre cererea și oferta de ucenici.
Au fost analizate pentru fiecare dintre opțiunile de mai sus impactul financiar asupra fiecărui actor implicat și a raportului costuri-beneficii, pentru a alege cea mai bună opțiune care să fie promovată la factorii de decizie politică.În scopul de a explora aceste probleme a existat un proces de consultare cu angajatori și ucenici, furnizori de formare, servicii publice de ocupare, reprezentanți ai parteneriatului social.
În urma procesului de consultare au fost colectate unele informații cu privire la:

  • percepții, experiențe și potențialul companiilor de a organiza programe de ucenicie la locul de muncă;
  • experiențe, motivații, nevoi, așteptări și perspectivele de carieră ale persoanelor care doresc să urmeze programe de ucenicie;
  • opțiuni preferate pentru finanțarea și organizarea uceniciei la locul de muncă.

Rezultatele acestui proiect pilot au relevat faptul că este necesară o schimbare în legislație care să ia în considerare:

  • flexibilizarea duratei de formare prin ucenicie,
  • creșterea subvențiilor pentru angajator,
  • inițierea unor campanii de promovare a programelor de ucenicie.

Flexibilizarea programelor de ucenicie presupune adaptarea acestora la nevoile celor care doresc să acceseze astfel de programe, astfel încât să răspundă nevoilor lor de formare.
Ca urmare a rezultatelor proiectului, MMFPSPV, pregătește o nouă modificare a legii uceniciei.

Informatii suplimentare

http://sgg.gov.ro/new/politici-publice-si-programe/documente/analize-de-impact/
Analiza privind sistemul de ucenicie in Romania