• English (United Kingdom)

Programul Transnațional Dunărea 2014-2020

Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic este partener în cadrul proiectului transnațional Learning by Doing, aprobat prin Programul Transnațional Dunărea 2014-2020.

Programul Transnațional Dunărea 2014-2017 este un instrument financiar lansat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin care sunt finanţate proiecte de cooperare transnaţională în conformitate cu priorităţile Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării (EUSDR).

Scopul programului este să finanțeze proiecte implementate prin parteneriat transnațional extins și care au ca obiectiv îmbunătățirea politicilor publice și a cooperării instituționale.


Programul este structurat pe patru axe prioritare cu priorități specifice de investiții și prioritatea de asistență tehnică:

 

Axe Prioritare Priorități de Investiții
Axa Prioritară 1 - Inovare si responsabilitate sociala in Regiunea Dunarii Îmbunătăţirea conditiilor cadru pentru inovare
Creşterea competenţelor pentru inovarea în mediul social şi mediul de afaceri
Axa prioritară 2 - Responsabilitatea fata de mediu si cultura in Regiunea Dunarii Consolidarea managementului transnațional al apei şi prevenirea riscului de inundații
Sprijinirea folosirii sustenabile a moştenirii naturale şi culturale şi a resurselor
Sprijinirea restaurării şi managementului coridoarelor ecologice
Îmbunătăţirea capacitătii de răspuns şi managementul situatiilor de urgenţă
Axa prioritară 3 – Conectivitate mai bună şi responsabilitate energetică în Regiunea Dunarii Sprijinirea sistemelor de transport ecologice şi sigure si a accesibilitătii echilibrate în zonele rurale şi urbane
Îmbunătătirea securităţii energiei şi eficienţei energetice
Axa prioritară 4 - Buna guvernanță în Regiunea Dunării Îmbunătătirea capacitătii instituţionale de a răspunde provocărilor sociale
Sprijinirea guvernanţei şi implementării SUERD

Aria de cooperare cuprinde 14 state din a zona vizată de strategie: nouă state membre (Austria, Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Ungaria, Germania, România, Slovacia şi Slovenia), dar şi din trei ţări din afara UE (Bosnia-Herţegovina, Serbia şi Muntenegru).

Mai multe informații privind beneficiarii eligibili, ratele de co-finanțare, bugetul total al Programului Transațional Dunărea 2014-2020,   pot fi accesate la adresa:
http://www.mdrap.gov.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572/-7498


Informații suplimentare:
http://www.southeast-europe.net/en/about_see/danubeprogramme/
www.mdrap.ro
www.danube-region.eu
www.interreg-danube.eu