• English (United Kingdom)

Teorie și practică în dezvoltarea competențelor cerute pe piața muncii

Volumul ”Teorie și practică în dezvoltarea competențelor cerute pe piața muncii” coordonat de Ana-Maria Zamfir și Cristina Mocanu, a apărut în anul 2015 la Editura Universitară în cadrul colecției ”Științe economice”. Cartea  reunește o serie de studii și analize în domeniul relației dintre educație și piața muncii, cu accent pe abordările, programele și serviciile orientate către dezvoltarea competențelor cerute pe piața muncii. Cercetările incluse abordează teme specifice referitoare la diversitatea modalităților și instrumentelor disponibile pentru instituțiile de educație și formare, întreprinderi și indivizi în vederea dezvoltării competențelor profesionale. Astfel, prin tematica abordată și cercetările empirice incluse, volumul analizează problematica dezvoltării competențelor din perspectiva tuturor actorilor implicați și interesați de acest proces: școli și furnizori de formare, întreprinderi și indivizi.


Colecția de studii și cercetări incluse în volumul de față acordă o atenție specială participării la programele de învățare la locul de muncă, stagii de practică și formare profesională ca modalități cheie de dezvoltare și actualizare a competențelor cerute pe piața muncii. Pe de altă parte, deciziile tinerilor de alegere a programelor de studii sunt analizate pentru evidențierea rolului diferiților factori care sunt luați în considerare în acest proces. De asemenea, accesul indivizilor la serviciile de orientare în carieră este studiat din perspectiva condițiilor favorizante și a contextului în care aceste servicii sunt utilizate în România. Studiile utilizează o varietate de informații cuprinse în bazele de date naționale și internaționale din domeniul social, educațional sau al pieței muncii. 
Cartea ”Teorie și practică în dezvoltarea competențelor cerute pe piața muncii” urmărește să ofere răspunsuri unor provocări actuale ale sistemului de învățământ și formare profesională din România, printre care se numără necesitatea de a asigura calitatea, eficacitatea și caracterul incluziv al procesului educațional, reducerea abandonului școlar, necesitatea dezvoltării competențelor practice solicitate la locul de muncă, precum și a competențelor de management a carierei.


Volumul este structurat în două secțiuni, prima secțiune fiind dedicată prezentării unor instrumente instituționale și analizei factorilor care modelează deciziile individuale ce stau la baza participării la educație și formare profesională. A două secțiune cuprinde studii focalizate pe problematica stagiilor de practică în scopul reliefării incidenței și caracteristicilor acestora în România și UE, precum și a beneficiilor și provocărilor specifice acestei forme de învățare.


În consecință, cartea prezintă o radiografie a sistemului de educație și formare profesională din România în context european, cu privire specială asupra necesității orientării sale către dezvoltarea competențelor necesare la locul de muncă. Volumul se adresează experților și specialiștilor din domeniul educațional și al pieței muncii, precum și tuturor celor interesați de această tematică.

Coperta