• English (United Kingdom)

2015 ReferNet România - Punctul național de contact ReferNet în România

Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT)


Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic a răspuns apelului lansat de Cedefop în 19 iulie 2014 şi a transmis spre evaluare o propunere de proiect în baza căruia a fost declarat punct naţional de contact ReferNet, pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2015. CNDIPT a încheiat cu Cedefop un Acord Cadru de Parteneriat la sfârșitul anului 2014, în calitate de partener naţional pentru reţeaua europeană ReferNet și ulterior un Acord Specific de Subvenționare în calitate de beneficiar de subvenție pentru implementarea programului de activități ReferNet 2015.

Pentru efectuarea activităţilor din proiect şi mai ales pentru a acoperi aspecte variate ale formării profesionale în România, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic a invitat în proiect, în calitate de parteneri, reprezentanţi nominalizaţi de instituţii relevante în domeniu:

 


Punctul naţional de contact va efectua, împreună cu partenerii săi, activităţile specifice cum sunt descrise în programul de activități şi va transmite către Cedefop rezultatele corespunzătoare acestora, în limba engleză:

1. Raport privind politicile în domeniul educației și formării profesionale elaborat pe baza completării a şase chestionare predefinite de Cedefop. Acest demers comun va lua în considerare politicile, măsurile, acţiunile specifice domeniului la nivel naţional precum şi politicile şi documente specifice la nivel european cu accent preponderent pe rezultatele pe termen scurt cum sunt menţionate în Comunicatul de la Bruges. Data finală de predare este 20 martie 2015.

2. Raport privind sistemul de educație și formare profesională în România, care va fi intitulat „VET în Romania”
Acest raport conţine o prezentare succintă şi comprehensivă a sistemului de formare profesională din România, elaborată într-o manieră uşor accesibilă pentru cititorii străini. Structura raportului va respecta recomandările specifice ale Cedefop şi va avea de asemenea flexibilitate în selectarea şi prezentarea subiectelor considerate relevante în conturarea caracteristicilor specifice şi a provocărilor la nivel naţional. Data finală de predare este septembrie - cel mai târziu 30 octombrie 2015, în funcţie de recomandările/solicitările Cedefop.

3. Prezentare succintă intitulată „Spotlight” privind formarea sistemul de educație și profesională care conţine un rezumat al trăsăturilor importante, provocărilor şi dezvoltărilor din domeniul formării profesionale în România. Această prezentare va avea un număr limitat de pagini (broşură) respectând formatul recomandat de Cedefop. Data finală de predare este  la începutul lunii decembrie 2015.

4. Articole
Sunt două articole (aproximativ 10-12 pagini) care abordează anumite aspecte referitoare la sistemul de educație și formare profesională relevante la nivel european şi vin să completeze infomaţiile privitoare la sistemele de educație și formare profesională incluse în Raportul pe ţară / VET in Romania şi Spotlight. Temele sunt propuse de Cedefop în funcţie de preocupările tematice existente la nivel european:
•    cadrele didactice din sistemul de educație și formare profesională inițială  - conturarea formării și dezvoltării lor profesionale,
•    competențe cheie în sistemul de educație și formare profesională inițială.
Datele de predare sunt  20 octombrie 2015, respectiv 18 decembrie 2015.
Pe lângă aceste două articole, membrii echipei ReferNet România au elaborat, la solicitarea Cedefop, „Ancheta privind mobilitatatea în educație și formare profesională inițială”.

5. Referinte bibliografice româneşti  privind formarea profesională  care sunt încărcate periodic în baza de date VetBib (cel mai mare referențial de literatură în domeniul formării profesionale din Europa găzduit  de CEDEFOP). Această activitate se va derula în mod continuu, pe întreaga durată a proiectului.

Membrii echipei punctului naţional de contact vor participa la întâlnirile de lucru organizate de Cedefop: la începutul proiectului,la reuniunile anuale, la întâlnirile de lucru de învăţare reciprocă în vederea îmbunătăţirii raportului VET in Romania, precum şi la activităţile grupului regional Sud de lucru din care face parte România.

Pe întreaga durată a proiectului Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, în calitate de punct naţional de contact, va gestiona şi coordona activitatea de actualizare a site-ului proiectului www.refernet.ro

Date de contact:

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic
Str. Spiru Haret 10-12, cod 010176
Bucureşti, România
Tel.     0040 21 311 11 62
0040 21 311 11 61
Fax.     0040 21 312 54 98
Web:  www.tvet.ro

Persoane de contact:

Zoica Elena Vlăduţ,
Director adjunct CNDIPT / Cooordonator naţional ReferNet România:  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Dana Carmen Stroie,
Şef Serviciu Programe de Formare şi Asigurarea Calităţii: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Elena Beatrice Cerkez,
Inspector de specialitate:  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza