• Romanian(Romania)

Working meeting 1 - ReferNet Romania 2015

PDF Print E-mail

Participarea la întâlnire de lucru ReferNet, 15 decembrie 2014, Salonic, Grecia

Reuniunea a fost organizată de către agenţia Cedefop, Grecia cu scopul de a pregăti demararea activităților în cadrul acordului de parteneriat cu Cedefop privind grupul de lucru ReferNet. Reuniunea a fost organizată și găzduită de către membrii echipei ReferNet din cadrul Cedefop, Grecia, în urma semnării acordului cadru de parteneriat (Framework Partnership Agreement – FPA) nr. 2014-FPA1/GP/RPA/ReferNet-FPA/004/14 în 20.11.2014 și a acordului specific de grant (Specific Grant Agreement –SGA) nr. 2014-0172.

Scopul reuniunii a constat în:

  • prezentarea succintă a rețelei ReferNet,
  • activitățile în cadrul proiectului ,
  • termenele de predare și modalitățile specifice fiecărui rezultat așteptat,
  • utilizarea și accesarea platformei electronice a ReferNet.

Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic fiind coordonatorul grupului de lucru ReferNet  a beneficiat din partea Cedefop de o prezentare a modului de comunicare, elaborare și raportare privind sarcinile din cadrul parteneriatului.

Participarea membrilor ReferNet la acest eveniment are ca rezultat stabilirea planului de activităţi cu clarificări specifice fiecăreia. Aceste activitatăţi sunt grupate în două categorii:
1. Raportare referitoare la sistemele naţionale de formare profesională şi dezvoltarea politicilor specifice
2. Creşterea vizibilităţii formării profesionale şi diseminare

1. Raportare referitoare la sistemele naţionale de formare profesională şi dezvoltarea politicilor specifice

1.1. Raport referitor la politicile de formare profesională (care urmează să fie elaborat pe baza răspunsurilor membrilor ReferNet România 2015)
Metode: Membrii ReferNet vor actualiza informaţiile furnizate în 2014 şi 2012 prin intermediul unui chestionar elaborat de Cedefop, care va fi centrat pe politici naţionale, măsuri, acţiuni precum şi pe modul în care România a dus la îndeplinire rezultatele pe termen scurt formulate în documentul european ”Comunicatul de la Bruges”.
Termen: 20 martie 2015.

1.2.1. VET in Romania
Acesta va reprezenta raportul pe ţară în manieră comprehensivă a sistemelor de formare profesională din România pe baza structurii predefinite de Cedefop.
Raportul va avea o structura flexibilă din punct de vedere a selectării şi prezentării subiectelor considerate relevante în conturarea caracteristicilor specifice şi a provocărilor la nivel naţional.
Raportul va fi elaborat pe baza actualizării informaţiilor din anul anterior.
Termen Cedefop: Septembrie-30 octombrie 2015.

1.2.2. VET in Romania - Spotlight
Membrii ReferNet România vor elabora o broşură (cu număr limitat de pagini) intitulată „Spotlight”, care va conţine trăsăturile principale, provocările şi dezvoltările recente din sistemele de formare profesională
Această broşură va avea un format agreat de Cedefop.
Metode: Acest Spotlight va fi realizat prin actualizarea şi îmbunătăţirea documentului elaborat anterior de fosta echipă ReferNet.
Termen: 15 iunie 2015.

1.3.1. şi 1.3.2. Articole (x2)
Echipa ReferNet va elabora, pe baza temelor propuse de Cedefop, două articole care vor conţine aspecte referitoare la formare profesională relevante la nivel european. Acestea completează infomaţiile privitoare la sistemele de formare profesională (din Raportul pe ţară şi Spotlight). Vor avea un număr de 10-12 pagini.
Metode: Cedefop va transmite echipei ReferNet România 2015 două teme, pe baza unor recomandări oficiale (de obicei teme de interes la nivel european): la sfârşitul lui ianuarie-februarie 2015, respectiv septembrie 2015.
Termen Cedefop: 30 mai 2015 (primul articol), 31 decembrie 2015 (al doilea articol).

1.4.1 şi 1.4.2. News story (x2)
Echipa ReferNet va elabora două miniarticole, care vor sintetiza noutăţile în domeniul formării profesionale/ subiecte de pe piaţa muncii legate de formare profesională  sau care influenţează formarea profesională  (politici de ocupare legate de FP, îmbătrânire activă, consiliere şi orientare în carieră, etc). Aceste informaţii vor fi corelate cu Comunicatul de la Bruges.
Metoda: Prezentare atractivă (posibil instrument pentru vizibilitate), în format word, maxim 500 cuvinte.
Termen Cedefop: înainte de 30 iunie 2015, respectiv în al doilea semestru (iulie-dec.2015).

2. Creşterea vizibilităţii formării profesionale şi diseminare

2.1. Website national ReferNet
CNDIPT va asigura elaborarea unei pagini de internet în limba română şi opţional în engleză pentru promovarea activităţii ReferNet precum si a Cedefop. Acesta va constitui un instrument de  diseminare informaţii şi creşterea vizibilităţii formării profesionale şi a activităţii Cedefop la nivel naţional.
Metoda: Pe pagina de internet a instituţiei CNDIPT va fi asigurat un link către pagina ReferNet Romania.
Termen: continuu (01 ian-31 dec. 2015).

2.2. Visibility actions
CNDIPT va asigura promovarea tuturor rezultatelor şi activităţilor reţelei pentru a  contribui la creşterea vizibilităţii Cedefop şi a reţelei ReferNet la nivel naţional.
Metode: Activităţi de diseminare, producerea unor documente imprimate informative (flyer, newsletter), organizarea şi participarea la evenimente publice.
Termen: permanent.

Parte din activităţile din proiectul ReferNet 2015 sunt incluse şi următoarele:

  • participare la o Întâlnire Regională care va avea loc în martie-aprilie 2015 unde va fi invitat Coordonatorul naţional sau alţi membri (la propunerea coordonatorului naţional),
  • participare la pair-review meeting,
  • colectarea datelor bibliografice din documentele care vor fi elaborate.

Rezultatele acestui proiect vor oferi o imagine globală a formării profesionale din România, promovând astfel şi formarea profesională iniţială din România. Aceste informaţii vor fi disponibile la nivel naţional pe pagina de internet a proiectului.