• Romanian(Romania)

Working meeting 2 - ReferNet Romania 2015

PDF Print E-mail

Participarea la întâlnire de lucru ReferNet, 9 martie 2015, Salonic, Grecia

Scopul deplasării: participarea la workshopul de la Salonic, Grecia, din 9 martie 2015, privind evaluarea educației și formării profesionale în rapoartele țarilor europene, organizat de CEDEFOP cu membri ai echipelor ReferNet.

Aspecte vizate:

  • Identificarea avantajelor și provocărilor în abordarea actuală a pregătirii rapoartelor privind VET în Europa, în special discutarea ciclurilor de raportare și procesului de revizuire
  • Identificarea de posibile soluții pentru îmbunătățirea structurii, conținutului și vizibilității rapoartelor
  • Definirea unui nou concept tematic pentru întâlnirile regionale.

La această întâlnire au participat reprezentanți ai echipelor ReferNet din patru țări: Finlanda (Consiliul Național al Educației), Suedia (Agenția Națională pentru Educație), Slovacia (Institutul de Stat al Educatiei și Formării Profesionale) și România (CNDIPT). Din partea CEDEFOP au participat responsabili pentru ReferNet și membri ai principalelor departamente implicate.

Principale subiecte fiind: ciclul de raportare și procesul de revizuire, conceptul pentru întâlnirile regionale, conținutul și formatul repoartelor VET în țarile europene. La acestea a fost adăugată discuția pe modelul de chestionar (draft) privind mobilitatea în educația și formarea profesională inițială (iVET). 

Modelul de chestionar propus de CEDEFOP vizează  dezvoltarea unui tablou de bord (‘scoreboard’) privind mobilitatea în iVET care să servească drept instrument pentru:
-    evaluarea situației tinerilor din iVET în ceea ce privește mobiliitatea acestora în țările membre ale UE;
-    ajutarea decidenților în identificarea barierelor și slăbiciunilor din politicile și practicile privind mobilitatea elevilor iVET și proiectarea unor noi dezvoltări de politici pentru creșterea mobilității acestora.
Chestionarul a fost structurat pe cele 4 arii tematice subliniate în Recomandarea Consiliului “Tineretul în mișcare” din 28 iunie 2011, după cum urmează:
-    Informare și consiliere pivind oportunitățile pentru mobilitatea în scop educațional
-    Aspecte administrative și instituționale în legătură cu perioadele de învățare în străinătate
-    Recunoașterea rezultatelor învățării
-    Parteneriate și finanțare.

Având în vedere importanța acordată mobilității în scop educațional, în baza Comunicatului de la Bruges privind intensificarea cooperării europene în domeniul educației și formării profesionale și Recomandarea Consiliului “Tineretul în mișcare” din 28 iunie 2011, confirmată prin adoptarea benchmarkului referitor la mobilitate în completarea benchmark-urilor ET 2020.

În prezent, ReferNet furnizează anual următoarele livrabile:
-    Raportări referitoare la politici (Policy Reporing),
-    Rapoarte VET de țară (VET Country Report),
-    Prezentarea sistemelor VET (VET Spotlight),
-    Articole pe diferite aspecte referitoare la VET,
-    Noutăți naționale referitoare la VET,
-    Website ReferNet la nivel național și acțiuni de vizibilitate.

Se propune un noul model de abordare prin care, pe lângă accentul pe  raportarea aspectelor referitoare la VPS (VET Policies and Systens), fiecare ciclu de raportare să se concentreze pe anumite teme specifice, de interes crucial pentru VET în Europa. De exemplu: un raport la fiecare 2 ani, iar între timp scurte note naționale (articole) cu informații, care vor fi publicate,  pe temele de interes.

Pentru abordarea tematică, participanții au agreat ca fiind prioritare:
-    Web-based learning,
-    Asigurarea calității,
-    LLL și accesul la LLL,
-    Competențele cheie în curricula VET,
-    Teachers and trainers.

Comisia solicită de la CEDEFOP tot mai multe informații și analize pentru rapoartele și recomandările de țară.  Prin urmare formatul și periodicitatea rapoartelor se stabilesc de CEDEFOP pe baza cerințelor Comisiei, în funcție de nevoile decidenților de dezvoltare a politicilor la nivelul Comisiei și statelor membre.

Rapoartele VET în UE sunt în relație cu cerințele care decurg din Comunicatul de la Bruges privind intensificarea cooperării europene în domeniul educației și formării profesionale pe perioada 2011-2020.

Referitor la întâlnirile regionale, formatul întâlnirilor va include o temă propusă de țara gazdă și o temă pe una din prioritățile președinției UE. printre temele de interes pentru viitoarele întâlniri regionale se numără mobilitatea în VET, work-based learning și ucenicia, inovarea, orientarea și consilierea profesională.
Se prevede ca următoarele întâlniri regionale să aibă loc în a doua jumătate a lunii mai 2015, în Portugalia (Lisabona) și în Cipru (Limassol).

Suplimentar programului din agenda workshop-ului a fost definitivată schema sistemului de educaţie şi formare profesională din România împreună cu membrii echipei referNet România în sprijinul Cedefop pentru elaborarea documentului Anniversary Spotlight.