• Romanian(Romania)

QA3 - Asigurarea calității în educația și formarea profesională

There are no translations available.

Asigurarea calității în educația și formarea profesională, la nivel european și la nivelul Punctului național de referință (EQAVET-NRP-RO)

CNDIPT punct național de referință (EQAVET-NRP-RO)

CNDIPT implementează în perioada 01.04.2017 – 31.03.2019 proiectul privind Asigurarea calității în educația și formarea profesională, la nivel european și la nivelul Punctului Național de Referință pentru Asigurarea Calității în Educație și Formare Profesională (EQAVET-NRP-RO), în baza apelului EACEA 36/2016, prin care se sprijină punerea în aplicare a sarcinilor atribuite tuturor punctelor naționale (NRP) prin Recomandarea EQAVET.

La nivel național (RO) se dorește promovarea utilizării cadrului de referință pentru asigurarea calității în educație și formare profesională, încurajarea învățării  reciproce între punctele naționale de referință în domeniul Asigurării Calității (QANRPs) reprezentative. În România, punctul național de referință QANRP, numit Grupul Național pentru Asigurarea Calității – GNAC, este o structură de coordonare interinstituțională cu rolul de a aplica în mod coerent măsurile europene și naționale pentru asigurarea calității în educație și formare profesională.

Read more... [QA3 - Asigurarea calității în educația și formarea profesională]
 

QA2 - Compendium de bune practici pentru promovarea vizibilității și atractivității VET

There are no translations available.

Compendiumul de bune practici pentru promovarea vizibilității și atractivității VET a fost realizat în cadrul proiectului privind Asigurarea calității în educația și formarea profesională, la nivel european și la nivelul punctului național de referință (EQAVET-NRP-RO), implementat de CNDIPT în perioada 01.04.2016-31.03.2017.

Compendiumul constă într-o colecție de exemple de bune practici cum ar fi: campanii de sensibilizare a publicului asupra beneficiilor aduse de EFP, platforme de promovare a EFP, orientare profesională și elemente de curriculum pentru a sprijini orientarea educației și formării pentru elevii de gimnaziu, inițiative menite să promoveze și să ofere suport pentru dezvoltarea EFP, promovarea absolvenților EFP care au avut succes în diverse companii, etc.

Versiunea în limba română poate fi accesată aici.
Versiunea în limba engleză poate fi accesată aici.

Mai multe informații:
http://www.gnac.ro/activitati-curente/proiecte-nationale-in-derulare/asigurarea-calitatii-in-educatia-si-formarea-profesionala-la-nivel-european-si-la-nivelul-punctelor-nationale-de-referinta-eqavet-nrp-ro/

 

QA1 - Asigurarea calității în educația și formarea profesională

There are no translations available.

Asigurarea calității în educația și formarea profesională, la nivel european și la nivelul punctului național de referință (EQAVET-NRP-RO)

CNDIPT punct național de referință (EQAVET-NRP-RO)

CNDIPT a implementat în perioada 01.04.2016-31.03.2017 proiectul privind Asigurarea calității în educația și formarea profesională, la nivel european și la nivelul punctului național de referință (EQAVET-NRP-RO) prin care a sprijinit punerea în aplicare a sarcinilor atribuite tuturor punctelor naționale (NRP) prin Recomandarea EQAVET. În acest sens Comisia Europeană a adoptat în ianuarie 2014, un raport referitor la punerea în aplicare a recomandărilor EQAVET în care se menționează, printre altele, că  ”Transparența între diferitele sisteme de asigurare a calității ar trebui consolidată pentru a permite o mai mare încredere reciprocă între diferitele sisteme VET”. Mai mult decât atât, în raport se subliniază rolul cheie al punctelor naționale de referință – EQAVET NRP și importanța alocării de mijloace financiare suficiente pentru ca acestea să-și ducă la îndeplinire misiunea.

La nivel național (RO) s-a dorit promovarea utilizării cadrului de referință pentru asigurarea calității, încurajarea învățării  reciproce între punctele naționale de referință în domeniul Asigurării Calității (QANRPs) reprezentative. În România, punctul național de referință QANRP, numit Grupul Național pentru Asigurarea Calității – GNAC, este o structură de coordonare interinstituțională cu rolul de a aplica în mod coerent măsurile europene și naționale pentru asigurarea calității în educație și formare profesională.

Read more... [QA1 - Asigurarea calității în educația și formarea profesională]
 

Prima sesiune de admitere la învățământul dual

There are no translations available.

În conformitate cu calendarul în vigoare (OMEN nr. 3792 / 2017), după prima sesiune de înscriere la învăţământul dual, la data de 30 iunie 2017, locurile ofertate de către unităţile de învăţământ profesional şi tehnic, în parteneriat cu operatorii economici, s-au ocupat în proporţie de 52%, cea mai pare pondere a locurilor ocupate fiind pentru domeniile de pregătire:

  • Turism şi alimentaţie (87,7%),
  • Comerţ (70,5%)
  • Electronică automatizări (68,4%).

Cele mai multe locuri ocupate sunt în regiunea Centru (837), Nord Vest (357) şi Vest (200).

Read more... [Prima sesiune de admitere la învățământul dual]
 

Oferta educaţională 2017-2018 – învăţământ profesional şi învăţământ dual

There are no translations available.

Începând cu anul şcolar 2017-2018, absolvenţii clasei a VIII-a pot opta pentru continuarea studiilor în forme de învățământ care conțin un procent semnificativ dedicat pregătirii practice astfel:

  • Învăţământul profesional,
  • Învăţământul dual,

Elevii care se vor înscrie în aceste forme de învăţământ și vor fi declarați admiși vor putea beneficia de bursa profesională care se acordă pentru fiecare elev în cuantum de:

  • 200 lei lunar (de la bugetul de stat), dacă elevul este înscris la învăţământul profesional,
  • 400 lei lunar (200 lei de la bugetul de stat şi 200 de lei de la operatorul economic cu care elevul încheie un contract individual de practică), dacă elevul este înscris la învăţământul dual.
Read more... [Oferta educaţională 2017-2018 – învăţământ profesional şi învăţământ dual]
 

Învăţământul dual – disponibil pentru elevi din anul şcolar 2017-2018

There are no translations available.

Legea Educaţiei Naţionale s-a modificat în urma OUG. nr. 81/2016 şi a fost posibilă introducerea învăţământului dual ca formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnic cu următoarele caracteristici specifice:

a) este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică;
b) asigură oportunităţi sporite de educaţie şi formare profesională pe baza unui contract de parteneriat şi a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici;
c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;
d) facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unităţii de învăţământ partenere.

Read more... [Învăţământul dual – disponibil pentru elevi din anul şcolar 2017-2018]
 

National Conference: Dual-based education and training - the road from ideas to practice

The Ministry of National Education and Scientific Research (MNESR) and the National Centre for Technical and Vocational Education and Training Development (NCTVETD) organised on June 21, 2016 after the public consultation (in may 2016) on possible dual-based education and training options for 8th grade graduates.

For more detailed information regarding the consultation process please visit:

http://www.proiectdalivet.ro/

Concept paper students option after 8 grade

 
<< < 2 4 5 6 > End >>

Page 2 of 6