• Romanian(Romania)

Oferta educaţională 2017-2018 – învăţământ profesional şi învăţământ dual

There are no translations available.

Începând cu anul şcolar 2017-2018, absolvenţii clasei a VIII-a pot opta pentru continuarea studiilor în forme de învățământ care conțin un procent semnificativ dedicat pregătirii practice astfel:

  • Învăţământul profesional,
  • Învăţământul dual,

Elevii care se vor înscrie în aceste forme de învăţământ și vor fi declarați admiși vor putea beneficia de bursa profesională care se acordă pentru fiecare elev în cuantum de:

  • 200 lei lunar (de la bugetul de stat), dacă elevul este înscris la învăţământul profesional,
  • 400 lei lunar (200 lei de la bugetul de stat şi 200 de lei de la operatorul economic cu care elevul încheie un contract individual de practică), dacă elevul este înscris la învăţământul dual.
Read more... [Oferta educaţională 2017-2018 – învăţământ profesional şi învăţământ dual]
 

Învăţământul dual – disponibil pentru elevi din anul şcolar 2017-2018

There are no translations available.

Legea Educaţiei Naţionale s-a modificat în urma OUG. nr. 81/2016 şi a fost posibilă introducerea învăţământului dual ca formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnic cu următoarele caracteristici specifice:

a) este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică;
b) asigură oportunităţi sporite de educaţie şi formare profesională pe baza unui contract de parteneriat şi a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici;
c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;
d) facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unităţii de învăţământ partenere.

Read more... [Învăţământul dual – disponibil pentru elevi din anul şcolar 2017-2018]
 

National Conference: Dual-based education and training - the road from ideas to practice

The Ministry of National Education and Scientific Research (MNESR) and the National Centre for Technical and Vocational Education and Training Development (NCTVETD) organised on June 21, 2016 after the public consultation (in may 2016) on possible dual-based education and training options for 8th grade graduates.

For more detailed information regarding the consultation process please visit:

http://www.proiectdalivet.ro/

Concept paper students option after 8 grade

 

DALIVET Project Final National Conference

The National Centre for Technical and Vocational Education Development organized on 27 September 2016 the Final Conference of the "Development of apprenticeship-based  education and training in initial VET in Romania (DAL-IVET)". The conference was an opportunity to disseminate the results achieved in the project, which were based on the exchange of best practices in education and training systems in which work-based learning schemes function successfully, including those dual-based and /or apprenticeship-based education and training programmes. This event was an opportunity to address the discussion on the opportunities to develop initial VET in Romania in the context of strengthening the work-based component. These activities have helped the adoption of legislative changes for dual vocational education in Romania.

For more information please visit:

http://www.alegetidrumul.ro/noutati/info_ipt/conferinta-nationala-finala-a-proiectului-dalivet-moment-de-bilant-pentru-activitatile-derulate-pentru-dezvoltatea-invatamantului-profesional-si-tehnic-in-romania

http://www.proiectdalivet.ro/

Feasibility Study

 

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a lansat în dezbatere publică proiectul de modificare a Legii Educaţiei Naţionale privind dezvoltarea învățământului profesional-dual.

There are no translations available.

La elaborarea documentului au participat experți din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice și din Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNIDPT) în urma consultărilor din grupul interministerial care a inclus reprezentanți ai Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, ai Ministerului Finanțelor Publice, ai  Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și reprezentanți ai Cancelariei Primului Ministru. Proiectul înglobează, de asemenea, și feedback-ul mediului de afaceri.

Informatii suplimentare

http://www.alegetidrumul.ro/noutati/info_ipt/ministerul-educatiei-lanseaza-in-consultare-publica-proiectul-legislativ-pentru-dezvoltarea-invatamantului-profesional-dual

 

Învățământul profesional de tip dual în România

There are no translations available.

Învăţământul profesional de tip dual reprezintă o formă de organizare a învățământului profesional, organizat la inițiativa operatorilor economici interesați în calitate de potențiali angajatori, asigurând oportunități sporite de educație și formare profesională de calitate, în relație cu un potențial loc de muncă.
Acest tip de învățământ se poate organiza în școli profesionale independente sau cadrul liceelor tehnologice, unități de învățământ acreditate sau autorizate să furnizeze formare profesională iniţială pentru calificările de nivel 3 al Cadrului Național al Calificărilor, aprobat prin HG nr. 918/2013.
Învățământul profesional de tip dual se poate organiza numai în parteneriat cu operatorii economici autorizaţi, pe baza unei metodologii specifice. Operatorii economici, parteneri de practică, trebuie să asigure resursele materiale și umane necesare pregătirii practice a elevilor în cadrul activităților de instruire practică și a stagiilor de pregătire practică derulate pentru dobândirea calificării profesionale.
Învățământul profesional de tip dual în România - OUG 81/2016 apărut în MO nr.943/23.11.2016

Informatii suplimentare

http://www.alegetidrumul.ro/noutati/info_ipt/invatamantul-profesional-de-tip-dual-in-romania-noutati-pentru-anul-scolar-2016-2017

 

Ministry of Labour - Pilot Project Report - Apprenticeship System in Romania

The first release of the apprenticeship law took place in 2005 followed by legislative changes, in 2008, 2011, 2012.
While the continuous efforts of the authorities to improve the legislative framework brought a slight increase in the number of apprenticeship contracts, the apprenticeship system continues to be accessed by a relatively low number of employers and potential apprentices. The low level of take-up is influenced by a range of both demand and supply factors. These include the structure of the labour market, employers demand and perceptions, the needs of early school leavers, vocational education provision.
The number of contracts involving work-based apprenticeship remains insufficient as compared to the need of making apprenticeship a successful tool to support employment. The number of enterprises that concluded apprenticeship contracts is a key indicator of the apprenticeship demand. The very low value of this indicator in 2014 indicates a lack of attractiveness of the apprenticeship system for companies, and also suggests a very low level of employer awareness.

Read more... [Ministry of Labour - Pilot Project Report - Apprenticeship System in Romania]
 
<< Start < 1 3 5 6 > End >>

Page 3 of 6