• Romanian(Romania)

Ancheta privind recunoașterea rezultatelor învățării în mobilități transnaționale

There are no translations available.

Incepand din anul 2012 Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale cooordoneaza Echipa Nationala de experti ECVET. Scopul formarii acestei echipe a fost acela de a contribui la reforma in educatie si formare profesionala prin:

  • Promovarea dezvoltarii si folosirii ECVET la toate nivelurile Cadrului National al Calificarilor, pentru a facilita mobilitatea transnationala si recunoasterea rezultatelor invatarii pe tot parcursul vietii in contexte internationale de invatare;
  • Realizarea conditiilor necesare si adoptarea masurilor potrivite pentru ca ECVET sa fie aplicat in mod gradual in calificarile VET la toate nivelurile Cadrulul National si a celui European al Calificarilor si folosit cu scopul transferului si recunoasterii rezultatelor invatarii obtinute de diverse persoane in contexte de invatare: formale, non-formale si informale.

Rolul echipei ECVET este acela de a sprijini:

  • schimbarile referitoare la calificari;
  • activitatile privind eliminarea barierelor existente in mobilitatile geografice si profesionale;
  • factorii interesati, pentru o intelegere mai buna a ECVET cu scopul de a implementa principiile ECVET in definirea calificarilor.

Echipa Nationala de experti ECVET a derulat si deruleaza o paleta larga de activitati precum: promovarea ECVET, sesiuni de formare privind implementarea ECVET atat in proiecte de mobilitate cu scop de formare profesionala in cadrul programelor Invatare pe tot parcursul vietii (LLP)  si Erasmus+, cat si in context de invatare si formare la nivel national, activitati menite sa sprijine decidentii de politici in domeniul educatiei si formarii profesionale din Romania.

In ultima categorie de activitati se incadreaza o ancheta pe baza de chestionar efectuata pentru a identifica aspectele pozitive in derularea mobilitatilor transnationale cu scop de formare profesionala finantate in cadrul Învățării pe tot pracursul vieții / Lifelong Learning (LLP) si barierele/obstacolele intampinate de beneficiarii acestor mobilitati in recunoasterea si transferul rezultatelor invatarii obtinute in mobilitate.

La chestionar au raspuns 1683 persoane, cele mai multe fiind beneficiare de cursuri Comenius, asa cum se poate vedea in diagrama urmatoare:

 

Cei mai multi dintre respondenti au beneficiat de mobilitati cu durata de una sau doua saptamani:

In vederea asigurarii calitatii mobilitatilor cu scop de formare/invatare, doar in 63% dintre cazuri au fost semnate anterior mobilitatii Acorduri de formare/invatare si doar in 7,7% dintre cazuri a fost semnat un Memorandum de intelegere:

Chiar daca pentru 75% dintre respondenti a fost negociat anterior mobilitatii continutul programului de formare, numai pentru 48,8% dintre acestia au fost stabiliite anterior modalitatile de evaluare a rezultatelor invatarii si pentru 54,4% modalitatile de certificare a rezultatelor invatarii.

Anterior mobilitatii doar 55,6% dintre respondenti au cunoscut atat conditiile de validare cat si pe cele de recunoastere iin context national a rezultatelor invatarii.

Pentru 83,4% dintre respondenti, activitatile derulate in timpul mobilitatii au respectat programul de formare stabilit anterior si doar pentru 1% programul stabilit anterior nu a fost respectat.

La sfarsitul programului de formare din mobilitate, pentru 94,1% dintre respondenti au fost evaluate rezulltatele invatarii.

Doar 71% dintre responndenti declara ca au primit certificat de Mobilitate Europass, iar 75,7% declara ca au primit certificat de participare.
Activitatile de formare derulate in perioada mobilitatii au vizat rezultate ale invatarii care corespund standardelor de formare profesionala/ocupationale pentru calificarea/ocupatia beneficiarilor pentru 97,7% dintre respondenti.
Deși instituțiile în care au activat respondenții au sprijinit participarea la mobilitățile de formare pentru 90% dintre aceștia, doar pentru 57,8% dintre respondenți au fost recunoscute in context national rezultatele invatarii dobandite in perioada mobilitatii. Conform celor declarate de catre respondenti recunoașterea s-a făcut prin:
•    acordarea de puncte de credit pentru formare continua;
•    acordarea de punctaje mai mmari la evaluarea anuala a profesorilor;
•    apreciere pozitiva in cadrul unor inspectii.
Cei mai multi dintre cei care nu au beneficiat de recunoastere sub forma unor puncte de credit, au declarat ca nu au facut demersuri pentru a obtine aceste puncte din cauza metodologiei prea greoaie.
Doar 27,3% dintre respondenti declara ca le este cunoscuta Recomandarea Parlamentului European si a Consiliului privind ECVET, iar aceștia cunosc componentele tehnice  ECVET in urmatoarele proportii:

Rezultatele anchetei pe baza de chestionar au permis expertilor nationali ECVET sa identifice ariile de imbunatatire pentru activitatea pe care o desfasoara si au determinat atat cresterea numarului de activitati de informare si promovare a ECVET cat si colaborarea cu MECS in vederea simplificarii metodologiei de recunoastere si transfer al rezultatelor invatarii obtinute de catre profesorii participanti la mobilitati transnationale cu scop de invatare.