• Romanian(Romania)

QA1 - Asigurarea calității în educația și formarea profesională

There are no translations available.

Asigurarea calității în educația și formarea profesională, la nivel european și la nivelul punctului național de referință (EQAVET-NRP-RO)

CNDIPT punct național de referință (EQAVET-NRP-RO)

CNDIPT a implementat în perioada 01.04.2016-31.03.2017 proiectul privind Asigurarea calității în educația și formarea profesională, la nivel european și la nivelul punctului național de referință (EQAVET-NRP-RO) prin care a sprijinit punerea în aplicare a sarcinilor atribuite tuturor punctelor naționale (NRP) prin Recomandarea EQAVET. În acest sens Comisia Europeană a adoptat în ianuarie 2014, un raport referitor la punerea în aplicare a recomandărilor EQAVET în care se menționează, printre altele, că  ”Transparența între diferitele sisteme de asigurare a calității ar trebui consolidată pentru a permite o mai mare încredere reciprocă între diferitele sisteme VET”. Mai mult decât atât, în raport se subliniază rolul cheie al punctelor naționale de referință – EQAVET NRP și importanța alocării de mijloace financiare suficiente pentru ca acestea să-și ducă la îndeplinire misiunea.

La nivel național (RO) s-a dorit promovarea utilizării cadrului de referință pentru asigurarea calității, încurajarea învățării  reciproce între punctele naționale de referință în domeniul Asigurării Calității (QANRPs) reprezentative. În România, punctul național de referință QANRP, numit Grupul Național pentru Asigurarea Calității – GNAC, este o structură de coordonare interinstituțională cu rolul de a aplica în mod coerent măsurile europene și naționale pentru asigurarea calității în educație și formare profesională.

GNAC are ca principal obiectiv asigurarea coerenței și transparenței mecanismelor de asigurare a calității în formarea profesională, dezvoltate la nivel european și național, pentru a îmbunătăți încrederea reciprocă în calificări și în facilitarea mobilității, cooperarea și învățarea reciprocă între furnizorii de formare profesională inițială și continuă, la nivel european și național, pentru a dezvolta o cultură a calității și pentru a crește responsabilitatea tuturor factorilor implicați.

Printre obiectivele proiectului pot fi amintite succint:

  • Colectarea și diseminarea bunelor practici în VET,
  • Creșterea nivelului de conștientizare la nivelul tuturor factorilor interesați cu privire la beneficiile  EFP și cu privire la rolul central al asigurării calității în VET

Printre rezultatele obținute amintim:

  • actualizarea web-site-ului GNAC, www.gnac.ro,
  • materiale promoționale,
  • un scurt breviar de politici.

De asemenea a fost organizată o sesiune de informare pentru creșterea atractivității VET și diseminarea rezultatelor proiectului în care a fost prezentat și un Compendium de bune practici pentru promovarea vizibilității și atractivității VET. ce constă într-o colecție de exemple de bune practici cum ar fi: campanii de sensibilizare a publicului asupra beneficiilor aduse de EFP, platforme de promovare a EFP, orientare profesională și elemente de curriculum pentru a sprijini orientarea educației și formării pentru elevii de gimnaziu, inițiative menite să promoveze și să ofere suport pentru dezvoltarea EFP, promovarea absolvenților EFP care au avut succes în diverse companii, etc.

Mai multe informații referitoare la proiect și materialele de diseminare:

http://www.gnac.ro/activitati-curente/proiecte-nationale-in-derulare/asigurarea-calitatii-in-educatia-si-formarea-profesionala-la-nivel-european-si-la-nivelul-punctelor-nationale-de-referinta-eqavet-nrp-ro/