• Romanian(Romania)

Competențe și participare pe piața muncii

There are no translations available.

Volumul „Competențe și participare pe piața muncii”, coordonat de Ana-Maria Zamfir, Cristina Mocanu, Monica Mihaela Maer Matei, a apărut în 2015 la Editura Universitară în cadrul colecției ”Științe economice”. Cartea reprezintă o colecție de studii empirice privind rolul competențelor asupra comportamentelor și performanțelor obținute de indivizi pe piața muncii, fie că este vorba despre venituri, statut ocupațional sau antreprenoriat. Cercetările incluse în această publicație abordează o multitudine de arii tematice ce își propun să surprindă modalitățile variate în care piața muncii recompensează investiția realizată în dezvoltarea capitalului uman în diferite contexte naționale. Mai mult decât atât, studiile prezentate în această carte vizează evidențierea modalității în care competențele sunt recompensate diferit în rândul diverselor grupuri de lucrători (grupuri definite în funcție de sex, vârstă, educație ori experiență de migrație).


Analizând atât date naționale din statistica oficială și din cea neoficială, cât și date internaționale larg utilizate de comunitatea științifică (ex. Competence Adult Survey PIAAC, World Values Survey, Flash Eurobarometru, etc.), cartea de față aduce contribuții valoroase în ceea ce privește studiul relației dintre competențe și participarea indivizilor pe piața muncii. Articolele prezentate în acest volum uzează de concepte și abordări multidisciplinare din sfera microeconomiei, macroeconomiei, sociologiei și scientometriei.


Volumul este structurat în două părți, una referitoare la aspecte privind identificarea și evaluarea competențelor necesare în noile medii de lucru și a impactului acestora asupra veniturilor și una privind relația dintre educație și deciziile indivizilor pe piața muncii ori vulnerabilitățile la care aceștia sunt expuși. O atenție specială este acordată unor teme precum angajabilitatea absolvenților, antreprenoriat și recompense obținute de indivizi pe piața muncii ca urmare a investiției în educație. Prin subiectele de cercetare abordate, cartea îmbină perspectiva angajatorilor cu cea a indivizilor, atât salariați, cât și lucrători pe cont propriu. Autorii își propun să prezinte publicului interesat aspecte relevante cu privire la domeniile de competență care aduc cele mai ridicate beneficii pe piața muncii.


Cartea analizează problematica relației dintre educație și participarea pe piața muncii atât la nivel național, cât și internațional, îmbinând articole care prezintă analize comparative cu cele care sunt dedicate unui anumit context național. Prin aceasta, volumul reușește cu succes să pună în evidență maniera variată în care investiția în educație și dezvoltarea ariilor de competențe sunt recompensate în diferitele contexte naționale și pentru diferite grupuri socio-demografice.


Prin varietatea temelor abordate, metodele utilizate și calitatea datelor analizate, cartea de față aduce o contribuție importantă în domeniul cercetărilor privind relația dintre sistemul de educație și piața muncii. Rezultatele de cercetare prezentate în acest volum se adresează cu precădere comunității științifice și autorităților publice cu responsabilități în domeniul pieței muncii și sistemului educațional, precum și altor actori interesați.

Coperta