• Romanian(Romania)

Ghid de bune practici instituţionale în asigurarea calităţii

There are no translations available.

În cadrul proiectului EQAVET-NRP-RO-2017, implementat în perioada 01.04.2017 – 31.03.2019, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT) a elaborat un Ghid de bune practici instituţionale în asigurarea calităţii, prin care promovează reușitele unor instituţii implicate în implementarea învăţământului profesional şi tehnic.

Ghidul reuneşte experienţele de bune practici din partea angajatorilor, şcolilor, a comunităţii locale implicate. Astfel, ghidul este structurat în şase capitole grupate pe teme relevante pentru învăţământul profesional şi tehnic:

  • Promovarea învățării la locul de muncă în parteneriat cu companiile,
  • Stimularea inovării și antreprenoriatului,
  • Dezvoltarea mecanismelor de asigurare a calității în învățământul profesional și tehnic,
  • Îmbunătățirea accesului la educație și formare profesională,
  • Orientare și consiliere în carieră,
  • Formarea și consolidarea competențelor cheie și a altor competențe (dezvoltare durabilă, protecția mediului, etc.).


Document ataşat:

Mai multe informaţii pe site-ul www.tvet.ro, secţiunea „Alege-ţi drumul/noutăţi": http://www.alegetidrumul.ro/noutati/info_ipt/ghidul-de-bune-practici-institutionale-in-asigurarea-calitatii-in-formarea-profesionala-initiala