• Romanian(Romania)

Implementarea Agendei Europene pentru Educația Adulților

There are no translations available.

În calitatea sa de Coordonator Național al Implementării Agendei Europene pentru Educația Adulților, Autoritatea Naţională pentru Calificări are menirea de a promova educația adulților ca parte integrantă a învățării pe tot parcursul vieții și de a oferi o informare corespunzătoare celor ce doresc să dobândească sau să-și recunoască competențele profesionale.

Astfel, în cadrul proiectului „Implementarea Agendei Europene pentru Educația Adulților”, finanțat de către Comisia Europeană, Directoratul General pentru Educație și Cultură, prin contractul 2012-3592/001-001, în cadrul programului „Învăţare pe tot parcursul vieţii”, implementat în perioada 1 septembrie 2012 - octombrie 2014, au fost organizate 8 evenimente regionale dedicate creșterii gradului de conștientizare a părților interesate și a beneficiarilor direcți privind oportunitățile de învățare în rândul adulților.

La întâlniri au fost invitați și au participat reprezentanți ai angajatorilor, comisii de autorizare, centre de recunoaștere a competențelor profesionale, factori de decizie, reprezentanți ai universităților, ONG-uri și furnizori de formare profesională, sperând astfel într-o stimulare a participării adulților la programele de formare profesională. În urma acestor întâlniri regionale a fost elaborat un raport care cuprinde recomandări ale părților interesate în educația și formarea profesională.

Unul dintre obiectivele proiectului „Implementarea Agendei Europene pentru Educaţia Adultilor” a fost acela de a identifica bune practici sau studii de caz dezvoltate în cadrul unor proiecte ce şi-au propus să promoveze educaţia şi formarea profesională a adulţilor, precum şi importanţa participării acestora la învăţarea pe tot parcursul vieţii.

Cele 8 întâlniri regionale organizate de către Autoritatea Națională pentru Calificări în cadrul proiectului “Implementarea Agendei Europene pentru Educația Adulților” au venit în sprijinul îndeplinirii obiectivului principal al proiectului, respectiv acela de a creşte gradul de conștientizare și informare a factorilor interesați privind participarea adulților la învățarea pe tot parcursul vieții.

Mai multe informaţii:
1. Implementarea Agendei Europene pentru Educaţia Adulţilor_ Recomandări părţi interesate
2. Implementarea Agendei Europene pentru Educaţia Adulţilor_Bune_practici
3. Raport de evaluare privind nevoile de învăţare ale adulţilor