• Romanian(Romania)

Învăţământul dual – disponibil pentru elevi din anul şcolar 2017-2018

There are no translations available.

Legea Educaţiei Naţionale s-a modificat în urma OUG. nr. 81/2016 şi a fost posibilă introducerea învăţământului dual ca formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnic cu următoarele caracteristici specifice:

a) este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică;
b) asigură oportunităţi sporite de educaţie şi formare profesională pe baza unui contract de parteneriat şi a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici;
c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;
d) facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unităţii de învăţământ partenere.
La începutul anului 2017 CNDIPT a elaborat metodologiile metodologiile de organizare şi funcţionare a învăţământului dual începând cu anul şcolar 2017-2018, precum şi cea organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor şi a Calendarului admiterii în învăţământul profesional dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 2017 - 2018. Ministerul Educației Naționale a aprobat aceste metodologii în aprilie 2017 și sunt disponibile aici:

Elementele esențiale în susținerea învățământului dual sunt asumarea reală de către operatorii economici a responsabilității pentru pregătirea practică a elevilor, asigurarea prezenței reprezentanților operatorilor economici în Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, flexibilizarea duratei programelor de formare profesională, adaptarea curriculumului la nevoile pieței muncii locale și regionale, asumarea costurilor formării în stagiile de practică între operatorul economic şi stat prin deduceri fiscale acordate operatorului economic etc.
Mai multe informații pe site-ul www.tvet.ro, secțiunea „Alege-ți drumul”.