• Romanian(Romania)

Learn, for a better life!

There are no translations available.

În calitatea sa de Coordonator Național al Implementării Agendei Europene pentru Educația Adulților, Autoritatea Naţională pentru Calificări a implementat , în perioada noiembrie 2014 – octombrie 2015, proiectul numărul 556714-EPP-1-2014-1-RO-EPPKA3-AL-AGENDA, Learn, for a better life!, cofinanţat de către Comisia Europeană, Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură (EACEA), prin contractul 2014 – 3152 / 001 – 001, în cadrul programului ERASMUS+.

Prin demersurile sale, Autoritatea Națională pentru Calificări dorește să contribuie la creșterea participării adulților la programele de educație și formare profesională continuă, să promoveze recunoașterea învățării nonformale și informale precum și aplicarea adecvată a instrumentelor utilizate în domeniu.

Obiectivul proiectului, reprezentat de transformarea mobilității absolvenților programelor de formare profesională în realitate, a fost realizat printr-o campanie de informare, constientizare și promovare a învățării pe tot parcursul vieții, cu accent deosebit pe următoarele activități:

  • 8 întâlniri regionale dedicate promovării educației și formării profesionale;
  • 1 conferință națională pentru conștientizarea importanței educației adulților și pentru promovarea mobilității pe piața europeană a muncii;
  • Cooperare transnațională în scopul consolidării sistemului de educație și formare profesională continua, concretizată în două vizite de studiu, în Norvegia și Germania, pentru promovarea cooperării transnaționale și participarea la trei evenimente organizate de către coordonatorii naționali ai Agendei Europene din Bulgaria, Marea Britanie și Comisia Europeană.

Beneficiarii inițiativei ANC sunt: Agenții naționale, organizații studențești, comitete sectoriale, asociații profesionale, comisii de autorizare, centre de evaluare a competențelor profesionale, furnizori de formare profesională, parteneri sociali, universități, factori de decizie, angajatori, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, angajați necalificați, profesori, studenți.

Beneficiarii inițiativei Learn, for a better life! au primit informații detaliate despre:

– Cadrul Național al Calificărilor și corelarea la Cadrul European al Calificărilor;
– EUROPASS – utilizarea acestuia în scopul asigurării mobilității absolvenților programelor de educație și formare profesională pe piața europeană a muncii;
– Sistemul IMI (Piața unică a Uniunii Europene);
– EPALE – platforma dedicată educației adulților;
– Recunoașterea calificărilor dobândite în contexte nonformale și informale;

Informații suplimentare:
http://www.anc.edu.ro/learn/