• Romanian(Romania)

Modele de încurajare a investiţiei în formarea profesională continuă la nivel de firmă - Proiect de cercetare

There are no translations available.

Proiectul de cercetare Modele de încurajare a investiţiei în formarea profesională continuă la nivel de firmă a fost finanțat în cadrul Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) pentru perioada 2013-2015 – Programul PIAŢA MUNCII.

Proiectul a fost implementat de un parteneriat compus din:
•    Conducător de proiect - Institutul Național de Cercetare Științifică în domeniul Muncii și Protecției Sociale INCSMPS
•    Partener 1 - Centrul National de Pregătire în Statistică CNPS
•    Partener 2 - Novel Research

Perioada de desfășurare a proiectului a fost noiembrie 2013 – noiembrie 2014. Proiectul răspunde obiectivului general din Planul sectorial, respectiv dezvoltarea de produse și servicii de cercetare specifice MMFPSPV în vederea fundamentării pe baze științifice a deciziei de politică la nivel național.

Obiective specifice:
1.    Fundamentarea unui set de măsuri și modele destinate stimulării investiției în formare profesională continuă la nivel de firmă
2.    Evaluarea incidenței, nivelului și intensității investițiilor întreprinderilor românești în formare profesională continuă în contextul actual al politicilor și strategiilor naționale - caracterizarea programelor de formare profesională continuă și a participanților la acestea prin realizarea unei anchete sociologice în firme, reprezentativă la nivelul IMM-urilor și al sectoarelor de activitate
3.    Anticiparea efectelor măsurilor de încurajare a formării profesionale propuse

Problemele vizate pentru a fi rezolvate/ameliorate prin prezentul proiect au fost următoarele:
a. Investiția redusă a firmelor românești în formare profesională continuă, în special a IMM-urilor, comparativ cu celelalte state europene;
b. Accesul redus la formarea profesională continuă a categoriilor diverse de lucrătorii;
c. Necesitatea unor măsuri de încurajare a investiției în formarea profesională la nivel de firmă care să incorporeze opiniile si viziunea angajatorilor.