• Romanian(Romania)

Orientare digitală: software de consultanță personalizată în plasarea pe piața muncii și dezvoltarea carierei profesionale

There are no translations available.

Pornind de la necesitatea dezvoltării şi folosirii de instrumente inovative de orientare în carieră precum și dezvoltarea nivelului de cunoştinţe referitoare la cariere şi conştientizarea parcursurilor de formare profesională aduce în atenția publicului implicat în procesul complex de educație și formare profesională din România proiectul Orientare digitală: software de consultanta personalizata in plasarea pe piata muncii si dezvoltarea carierei profesionale în vederea facilitării serviciilor de orientare profesională calitativă și inovativă pe piața muncii din România. proiectul împărtășeste o experiență valoroasă în domeniu plasării pe piața muncii prin elementul inovativ: platforma de lucru Moodle. Proiectul are acronimul DIGI-GUIDANCE și a fost elaborat în cadrul programului european Învățarea pe tot parcursul vieții  – Leonardo da Vinci, fiind un proiect multilateral în cadrul componentei Transfer of Innovation (TOI), cu nr.contract:LLP-LdV/TOI/2013/RO/025, nr. proiect 2013-1-RO1-LEO05-28768.

Durata proiectului este de 24 luni începând din noiembrie 2013 până în octombrie 2015.

Beneficiari al proiectului a fost Universitatea Danubius din Galați iar parteneri au fost, alături de  Autoritatea Națională pentru Calificări alte nouă entități din România și din Europa: Centro Studi Pluriversum SRL, Italia; DEP Institut, Spania; CASCADiD Ltd, UK;Università degli Studi di Camerino – UNICAM; AJOFM, Bistrița Năsăud;Universitatea Româno Americană, București; Universitatea Lucian Blaga, Sibiu; Fundaţia Satean, Brăila.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea calităţii serviciilor de orientare profesională şi educaţională oferite de partenerii români din diferite contexte geografice (4 regiuni ale României) prin intermediul transferului modelului ICAS, furnizat de CASCAiD, Marea Britanie.
International Careers Advice Software (ICAS) reprezintă un concept inexistent în acest moment pe piața de profil din România dar experimentat cu succes în patru țări ale Uniunii Europene, țări în care platforma este utilizată de către ministerele muncii și educației la nivel de sistem. Platforma  Moodle utilizează informații privind ocupațiile (conform COR) cuprinzând o bază de date cu fișe detaliate pentru 800 profesii (la nivel internațional) în scopul orientării utilizatorului final în conformitate cu competențele reale identificate prin seturi de instrumente de analiză personalizată. Fiecare profil ocupațional include: experiența pe piața muncii, competențe personale, oportunități de angajare, oportunități de formare profesională, link-uri către surse de informare. Cele mai relevante ocupații sunt susținute de către informații multimedia.

Produsul este destinat:

  • Sistemului de învățământ public și privat în scopul promovării cunoașterii ocupațiilor și orientării în vederea integrării pe piața muncii la finalizarea traseului educațional.
  • Centrelor de formare profesională autorizate ANC în scopul orientării cursanților către profesii cerute pe piața muncii.
  • Serviciilor de Ocupare a Forței de Muncă, fiind un instrument util în vederea orientării/reorientării profesionale a șomerilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.
  • Centrelor de informare, orientare și consiliere în scopul furnizării de informații detaliate și actualizate privind ocupațiile.

În cadrul procesului de transferare a modelului ICAS şi a instrumentului de analiză au fost prevăzute și derulate următoarele acţiuni:

  • Identificarea şi analiza nevoilor grupului-ţintă prin intermediul unei analize preliminare a contextului de referinţă,
  • Selectarea şi analiza conţinuturilor inovative prin studiul modelului şi analiza diferitelor versiuni ale instrumentelor dezvoltate în alte ţări,
  • Adaptarea instrumentelor prin integrarea conţinuturilor specifice necesare folosirii lor în context naţional şi sectorial; traducerea lingvistică, cu adaptările necesare,
  • Transmiterea modelului către partenerii naţionali şi utilizarea lui în structuri şi contexte potrivite,
  • Acţiune specifică pentru optimizarea modelului în contexte diferite,
  • Evaluarea şi diseminarea rezultatelor.

Au fost dezvoltate 7 pachete de lucru: management şi coordonare, individualizarea şi definirea nevoilor, selectarea continutului, adaptarea instrumentelor, definirea planului de testare, testarea în diferite context, valorificarea, evaluarea și diseminarea rezultatelor.
Informații privind activitățile realizate și rezultatele obținute în urma acestor activități sunt accesibile la adresa:
https://sites.google.com/a/digi-guidance.ro/home/?hl=ro