• Romanian(Romania)

Sistemele naționale de validare a competențelor dobândite pe alte căi decât cele formale

There are no translations available.

În perioada 12-13 octombrie 2015, Autoritatea Națională pentru Calificări a participat la evenimentul de diseminare și multiplicare a informațiilor privind sistemele naționale de validare a competențelor dobândite pe alte căi decât cele formale, în cadrul proiectului  „ Action plan for validation and non-formal adult education – AVA, nr.2014-1-BE02-KA204-000426 ”, organizat la Viena – Austria.
Proiectul AVA este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Erasmus+, Key Action2 și implementat de  organizații din Brussel , România, Olanda, Austria, Norvegia, Portugalia.
Scopul principal al proiectului este analizarea sistemelor naționale de validare a competențelor dobândite pe alte căi decât cele formale în vederea armonizării acestora la nivel european. Statele membre ale Uniunii Europene ar trebui să aibă implementate sistemele de validare până în anul 2018. Prin analizarea instrumentelor și metodologiilor de aplicare a sistemelor de validare în diferite țări europene, proiectul va contribui la reducerea fragmentării la nivelul politicilor și practicilor.
Grupurile țintă directe sunt furnizorii de educație a adulților precum și factorii politici de decizie la nivel național și european care se ocupă cu sistemele de validare.
Grupurile țintă indirecte sunt persoanele participante în procesul de învățare care provin din medii defavorizate. Consorțiul AVA a decis să se concentreze pe grupurile dezavantajate deoarece consideră că validarea învățării informale/ non-formale este unul din instrumentele cheie ale învățării pe tot parcursul vieții care permite oamenilor să evolueze în viața și cariera lor personală.

Pentru aceasta a fost proiectat și promovat un studiu adresat furnizorilor de educație a adulților, centrelor de validare a competențelor și factorilor de decizie la nivel național.
Evenimentul de la Viena a fost organizat pentru diseminarea și multiplicarea rezultatelor obținute în urma studiului realizat.
La eveniment au participat experți, factori de decizie, profesori, din peste 20 de state europene.
Au fost prezentate 5 materiale de către reprezentanți din Olanda, Danemarca, Norvegia, Portugalia și România.
Autoritatea Națională pentru Calificări a prezentat și susținut materialul denumit:

 

ASSESMENT AND CERTIFICATION OF COMPETENCES ACQUIRED ÎN INFORMAL AND NON-FORMAL LEARNING CONTEXTS REFERRED TO THE OCCUPATIONAL STANDARDS.

A fost subliniat faptul că, evaluarea competențelor profesionale dobândite în alte contexte decât cele formale în România se desfășoară în conformitate cu legislația din domeniul formării profesionale, pe baza Procedurii de evaluare și certificare a competențelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale, aprobată prin Ordinul comun al Ministrului Educației și Cercetării și al Ministrului Muncii, Familiei și Protecției Sociale nr.4543/468/2004. Au fost prezentate și instituțiile statului implicate în asigurarea validității evaluării competențelor dobândite în alte contexte decât cele formale.
S-a menționat faptul că întregul proces de evaluare și certificare a competențelor profesionale se bazează pe standardele ocupaționale. Instrumentele de evaluare, care reprezintă metodele de evaluare operaționalizate, sunt elaborate pornind de la elementele de competență și criteriile de realizare a competențelor descrise în standarde. Acestea se aplică în condiții reale de muncă sau/și în condiții simulate, în contexte diferite, la momente diferite. Certificatul de competențe profesionale dobândit în urma unui astfel de proces de evaluare și certificare este recunoscut la nivel național.
Pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă se asigură posibilitatea ca aceste persoane să-și evalueze și certifice competențele dobândite, în mod gratuit, plata întregului proces fiind suportată de către statul român.
Centrele de evaluare și certificare a competențelor profesionale, autorizate în baza legii, sunt obligate să asigure egalitatea de șanse oricărei persoane care li se adresează în vederea evaluării, astfel încât aplicarea procedurii de evaluare și certificare a competențelor să se desfășoare în mod transparent și nediscriminatoriu. Nu există condiții și cerințe speciale care să privească grupurile dezavantajate.
Materialul prezentat, în format Power Point este publicat la adresa:

http://www.eaea.org/en/projects/eaea-coordinated-projects/ava/ava-jour-fixe.html