• English (United Kingdom)

SPOTLIGHT - Prezentare succinta

Spotlight on VET

Prezentare succintă a sistemului de educație și formare profesională din România
https://www.cedefop.europa.eu/files/8128_ro.pdf