• English (United Kingdom)

Oferta educaţională 2017-2018 – învăţământ profesional şi învăţământ dual

Începând cu anul şcolar 2017-2018, absolvenţii clasei a VIII-a pot opta pentru continuarea studiilor în forme de învățământ care conțin un procent semnificativ dedicat pregătirii practice astfel:

  • Învăţământul profesional,
  • Învăţământul dual,

Elevii care se vor înscrie în aceste forme de învăţământ și vor fi declarați admiși vor putea beneficia de bursa profesională care se acordă pentru fiecare elev în cuantum de:

  • 200 lei lunar (de la bugetul de stat), dacă elevul este înscris la învăţământul profesional,
  • 400 lei lunar (200 lei de la bugetul de stat şi 200 de lei de la operatorul economic cu care elevul încheie un contract individual de practică), dacă elevul este înscris la învăţământul dual.
Citeşte mai mult... [Oferta educaţională 2017-2018 – învăţământ profesional şi învăţământ dual]
 

Învăţământul dual – disponibil pentru elevi din anul şcolar 2017-2018

Legea Educaţiei Naţionale s-a modificat în urma OUG. nr. 81/2016 şi a fost posibilă introducerea învăţământului dual ca formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnic cu următoarele caracteristici specifice:

a) este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică;
b) asigură oportunităţi sporite de educaţie şi formare profesională pe baza unui contract de parteneriat şi a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici;
c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;
d) facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unităţii de învăţământ partenere.

Citeşte mai mult... [Învăţământul dual – disponibil pentru elevi din anul şcolar 2017-2018]
 

Conferinţa națională cu tema "Învățământul profesional dual – drumul de la idei la practică"

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCŞ) și Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) au organizat, în data de 21 iunie 2016, Conferinţa națională cu tema “Învățământul profesional dual – drumul de la idei la practică“. Scopul conferinței a fost de permite identificarea celei mai bune opțiuni de formare profesională a elevilor prin definirea unui traseu complet de pregătire în sistem profesional-dual care să asigure creșterea relevanței pregătirii profesionale pentru piața muncii. Pentru acesta, anterior conferinței, a fost lansat în dezbatere publică documentul-concept “Opțiunile de educație și formare profesională ale absolvenților de clasa a VIII-a“, lansat spre dezbatere publică.

Informatii suplimentare

http://www.alegetidrumul.ro/noutati/info_ipt/conferinta-nationala-cu-tema-invatamantul-profesional-dual-drumul-de-la-idei-la-practica

http://www.proiectdalivet.ro/

Document concept optiuni dupa clasa a VIIIa

 

Conferinţa naţională finală a proiectului DALIVET – moment de bilanţ pentru activităţile derulate pentru dezvoltatea învăţământului profesional şi tehnic în România

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic a organizat în data de 27 septembrie 2016, Conferința Finală a Proiectului „Dezvoltarea programelor de tip ucenicie în formarea profesională iniţială în România (DAL-IVET)”. Conferința a constituit un prilej pentru diseminarea rezultatelor obţinute în cadrul proiectului, care au avut la bază schimbul de bune practici din sisteme de educaţie şi formare profesională în care funcţionează cu succes scheme de învățare la locul de muncă, inclusiv de tip dual și ucenicie. Acest eveniment a constituit un prilej pentru abordarea discuțiilor referitoare la oportunitățile de dezvoltare a învăţământului profesional şi tehnic în contextul consolidării componentei de învăţare la locul de muncă. Aceste activități au venit în sprijinul modificărilor legislative pentru adoptarea invățământului profesional dual în România.

Informatii suplimentare

http://www.alegetidrumul.ro/noutati/info_ipt/conferinta-nationala-finala-a-proiectului-dalivet-moment-de-bilant-pentru-activitatile-derulate-pentru-dezvoltatea-invatamantului-profesional-si-tehnic-in-romania
Studiu de fezabilitate

 

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a lansat în dezbatere publică proiectul de modificare a Legii Educaţiei Naţionale privind dezvoltarea învățământului profesional-dual.

La elaborarea documentului au participat experți din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice și din Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNIDPT) în urma consultărilor din grupul interministerial care a inclus reprezentanți ai Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, ai Ministerului Finanțelor Publice, ai  Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și reprezentanți ai Cancelariei Primului Ministru. Proiectul înglobează, de asemenea, și feedback-ul mediului de afaceri.

Informatii suplimentare

http://www.alegetidrumul.ro/noutati/info_ipt/ministerul-educatiei-lanseaza-in-consultare-publica-proiectul-legislativ-pentru-dezvoltarea-invatamantului-profesional-dual

 

Învățământul profesional de tip dual în România

Învăţământul profesional de tip dual reprezintă o formă de organizare a învățământului profesional, organizat la inițiativa operatorilor economici interesați în calitate de potențiali angajatori, asigurând oportunități sporite de educație și formare profesională de calitate, în relație cu un potențial loc de muncă.
Acest tip de învățământ se poate organiza în școli profesionale independente sau cadrul liceelor tehnologice, unități de învățământ acreditate sau autorizate să furnizeze formare profesională iniţială pentru calificările de nivel 3 al Cadrului Național al Calificărilor, aprobat prin HG nr. 918/2013.
Învățământul profesional de tip dual se poate organiza numai în parteneriat cu operatorii economici autorizaţi, pe baza unei metodologii specifice. Operatorii economici, parteneri de practică, trebuie să asigure resursele materiale și umane necesare pregătirii practice a elevilor în cadrul activităților de instruire practică și a stagiilor de pregătire practică derulate pentru dobândirea calificării profesionale.
Învățământul profesional de tip dual în România - OUG 81/2016 apărut în MO nr.943/23.11.2016

Informatii suplimentare

http://www.alegetidrumul.ro/noutati/info_ipt/invatamantul-profesional-de-tip-dual-in-romania-noutati-pentru-anul-scolar-2016-2017

 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice: Legea uceniciei - Studiu

Lansarea Legii uceniciei a avut loc în 2005 urmată de modificări legislative în 2008, 2011, 2012.
In timp ce eforturile continue ale autorităților de îmbunătățire a cadrului legislativ au adus o ușoară creștere a numărului de contracte de ucenicie, sistemul de ucenicie continuă să fie accesat printr-un număr relativ redus de angajatori și potențiali ucenici. Nivelul scăzut de persoane care accesează sistemul de ucenicie este influențat de o serie de de factori ai cererii și ofertei. Printre acestea se numără structura pieței forței de muncă, cererea și percepțiile angajatorilor, nevoile celor care abandonează studiile, oferta de educație și formare profesională.
Numărul de contracte de ucenicie la locul muncă rămâne insuficient în comparație cu necesitatea de a face ucenicie un instrument de succes pentru a sprijini ocuparea forței de muncă. Numărul de întreprinderi care au încheiat contracte de ucenicie este un indicator cheie al cererii de ucenicie. Valoarea foarte scăzută a acestui indicator în 2014 indică o lipsă de atractivitate a sistemului de ucenicie pentru companii și sugerează, de asemenea, un nivel foarte scăzut de conștientizare a angajatorilor.

Citeşte mai mult... [Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice: Legea uceniciei - Studiu]
 
<< Început < 1 3 5 6 > Sfârşit >>

Pagina 3 din 6