• English (United Kingdom)

QA3 - Asigurarea calității în educația și formarea profesională

Asigurarea calității în educația și formarea profesională, la nivel european și la nivelul Punctului național de referință (EQAVET-NRP-RO)

CNDIPT punct național de referință (EQAVET-NRP-RO)

CNDIPT implementează în perioada 01.04.2017 – 31.03.2019 proiectul privind Asigurarea calității în educația și formarea profesională, la nivel european și la nivelul Punctului Național de Referință pentru Asigurarea Calității în Educație și Formare Profesională (EQAVET-NRP-RO), în baza apelului EACEA 36/2016, prin care se sprijină punerea în aplicare a sarcinilor atribuite tuturor punctelor naționale (NRP) prin Recomandarea EQAVET.

La nivel național (RO) se dorește promovarea utilizării cadrului de referință pentru asigurarea calității în educație și formare profesională, încurajarea învățării  reciproce între punctele naționale de referință în domeniul Asigurării Calității (QANRPs) reprezentative. În România, punctul național de referință QANRP, numit Grupul Național pentru Asigurarea Calității – GNAC, este o structură de coordonare interinstituțională cu rolul de a aplica în mod coerent măsurile europene și naționale pentru asigurarea calității în educație și formare profesională.


GNAC are ca principal obiectiv asigurarea coerenței și transparenței mecanismelor de asigurare a calității în formarea profesională, dezvoltate la nivel european și național, pentru a îmbunătăți încrederea reciprocă în calificări și în facilitarea mobilității, cooperarea și învățarea reciprocă între furnizorii de formare profesională inițială și continuă, la nivel european și național, pentru a dezvolta o cultură a calității și pentru a crește responsabilitatea tuturor factorilor implicați.

Printre obiectivele proiectului pot fi amintite succint:

 

  • Compendiumul de bune practici privind promovarea ÎPT – volumul II
  • Ghidul de practici instituționale privind asigurarea calității furnizorilor de ÎPT din România
  • Cercetare privind calitatea furnizorilor de ÎPT din România
  • Revizuirea și îmbunătățirea site-ului www.gnac.ro (completarea bazei de date cu date importante privind politicile, documentele, inițiativele și bune practici la nivel european și național)
  • 2 sesiuni naționale de informare
  • 10 materiale promoționale și 1 video-spot.


Mai multe informații referitoare la proiect vor fi disponibile la adresa:

http://www.gnac.ro/activitati-curente/proiecte-nationale-in-derulare/asigurarea-calitatii-in-educatia-si-formarea-profesionala-la-nivel-european-si-la-nivelul-punctelor-nationale-de-referinta-eqavet-nrp-ro/