• Romanian(Romania)

2019 ReferNet România - Punctul național de contact în România

There are no translations available.

Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT)

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional și Tehnic a fost desemnat punct naţional de contact ReferNet, pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2019


CNDIPT, în calitate de partener naţional pentru reţeaua europeană ReferNet, a încheiat un Acord Cadru de Parteneriat pentru perioada 2016-2019 cu Cedefop (nr. 2015-FPA19/GP/DSI/ReferNet_FPA/001/15) beneficiază de subvenționare în baza Acordului Specific de Finanțare (Specific Grant Agreement nr. 2019-0023/GP/DSI/ReferNet-SGA/001/18) încheiat la finele anului precedent pentru programul de activități pentru anul calendaristic 2019.

 

 

Pentru efectuarea activităţilor din proiect şi mai ales pentru a acoperi aspecte variate ale formării profesionale în România, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic a invitat în proiect, în calitate de experți, reprezentanţi nominalizaţi de instituţii relevante în domeniu:
•    Ministerul Muncii și Justiției Sociale,
•    Ministerul Educaţiei Naționale,
•    Autoritatea Naţională pentru Calificări,
•    Institutul Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale,
•    Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
•    Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.

Reprezentanții Punctului naţional de contact ReferNet vor efectua, împreună cu partenerii săi, activităţile specifice cum sunt descrise în programul de activități pentru anul calendaristic 2019 şi vor transmite către Cedefop rezultatele corespunzătoare acestora, în limba engleză:
1. Raportări referitoare la sistemul naţional de educație și formare profesională şi politici specifice
1.a. Raport referitor la politicile de formare profesională
1.a.i) raport referitor la politicile de formare profesională
1.a.ii) actualizare Monitorul Educației 2019
1.b. Noutăţi privind formarea profesională la nivel naţional   (x4)                         
2. Educație și formare profesională în Europa:
2.a VET in Romania (x1) – instrument de prezentare online a raportului de țară privind educația și fomarea profesională (EFP) (etapa pilot)

3.  Întâlniri de lucru tematice sau altă formă de contribuție
3.a. Mobilitate pe termen lung pentru ucenici / beneficiari direcți EFPI  (Long-term international mobility for apprentices)
3.b  Întâlniri de lucru tematice  organizate ad-hoc, articol, sondaj, etc. la solicitarea CEDEFOP sau altă formă de contribuție (conform notificărilor transmise sau altă formă de contribuție de Cedefop)
3.c  Întâlniri de lucru tematice  organizate ad-hoc, articol, sondaj, etc. la solicitarea CEDEFOP

4. Creşterea vizibilităţii formării profesionale şi diseminare:
4.a Menținerea și actualizarea paginii de internet a ReferNet în România,
4.b Alte activități de vizibilitate.

Temele articolelor sunt propuse de Cedefop, în funcţie de preocupările tematice existente la nivel european.

Membrii echipei punctului naţional de contact vor participa la întâlnirile de lucru în cadrul rețelei ReferNet organizate de Cedefop.

Pe întreaga durată a proiectului Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, în calitate de punct naţional de contact, va gestiona şi coordona activitatea de actualizare a site-ului proiectului www.refernet.ro

Date de contact:
Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic
Str. Spiru Haret 10-12, cod 010176, Bucureşti, România
Tel.     0040 21 311 11 62 / 0040 21 311 11 61
Fax.    0040 21 312 54 98
Web:   www.tvet.ro

Persoane de contact:
Dana Carmen Stroie
Şef Serviciu Programe de Formare şi Asigurarea Calităţii:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Elena Beatrice Cerkez
Inspector de specialitate:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it