Chestionar FUTURE OF VET

Print
There are no translations available.

În atenția furnizorilor de educație și formare profesională

Cedefop coordonează colectarea de informații relevante referitpare la furnizorii de educație și formare profesională (EFP) inițială și continuă, prin intermendiul unui chestionar, pana la 10 iulie 2021. Scopul acestui chestionar este identificarea schimbărilor din  EFP precum și a provocărilor viitoare din perspectiva furnizorilor de educație și formare profesională : școli din rețeaua învățământului profesional și tehnic (ÎPT), directori unități școlare ÎPT, care didactice care predau discipline tehnice, inspectori școlari pentru învățământ profesional și tehnic, companii care sunt implicate în pregătire profesională a elevilor din ÎPT, companii care furnizează programe de ucenicie, de recalificare, formare continuă a adulților, etc.

Chestionarul disponibil până în 10 iulie 2021 la adresa:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/future-of-vet-2021