• Romanian(Romania)

Chestionar "THE ROLE OF MICRO-CREDENTIALS IN FACILITATING LEARNING FOR EMPLOYMENT"

PDF Print
There are no translations available.

În atenția furnizorilor de educație și formare profesională

Cedefop va elabora un nou studiu pe tema ‘The role of micro-credentials in facilitating learning for employment’  ( Rolul microcertificatelor în facilitarea învățării pentru ocuparea unui loc de muncă). Acesta are scopul să prezinte o abordare, nouă, europeană contribuind la deschiderea oportunităților de învățare pentru cetățeni și la consolidarea rolului instituțiilor de educație și formare profesională în procesul de învățare pe tot parcursul vieții.

Chestionarul disponibil până în 10 iulie 2021 la adresa:

https://survey.alchemer.eu/s3/90334228/Mapping-micro-credentials-in-European-labour-market-related-education-training-and-learning-questionnaire-for-VET-providers