• Romanian(Romania)

Consolidarea capacității actorilor relevanți în educație și formare profesională inițială, la nivel local ”Lansarea ediției 2018: Titlul de excelență”

There are no translations available.

InterregnewsflashCentrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și Camera de Comerț și Industrie din Hunedoara au organizat lansarea ediției 2018 pentru ”Titlul de excelență”, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, în 22 martie 2018.

La întâlnirea de lucru organizată ca activitate în cadrul proiectului transnațional ”Learning by Doing” au fost invitate școlile locale să candideze la Ediția 2018 a Schemei ”Titlul de Excelență” pentru recunoașterea contribuției acestora la corelarea învățământului profesional și tehnic cu cerințele pieței muncii.

Școlile VET din județul Hunedoara cu realizări care doresc să fie validate de mediul economic și recunoscute de comunitate ca furnizori cu ofertă de formare profesională inițială atractivă pentru elevi și părinți se pot înscrie să participe la un proces de monitorizare - validare pentru toate ariile sau doar pentru cea/cele pe care le consideră reprezentative.

Newsflash no 2_EN

 

Workshop pentru consolidarea capacității actorilor relevanți în educație și formare profesională inițială, la nivel local: ”Lansarea Schemei 2018 Titlu de Excelență & Formarea resurselor umane în IPT”

There are no translations available.

InterregCamera de Comerț și Industrie din Hunedoara și Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, organizează reuniunea de lucru ”Lansarea Schemei 2018 Titlu de Excelență & Formarea resurselor umane în IPT”, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, în 22 martie 2018.

 

Reuniunea grupului aduce laolaltă peste 100 de actori locali relevanți în sistemul de educație și formare profesională (stakeholders group) din educație, directori din școli VET, angajatori, principale autorități publice locale, agenția județeană de ocupare, ONG-uri, sindicate, o parte dintre aceștia fiind membri ai Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social, creat cu scopul de a asigura o corelare mai bună și un parteneriat real între școală ca furnizor de educație și formare profesională inițială și cerințele de pe piața muncii.

Anunt Workshop Stakeholders

Workshop Announcement

 

Consolidarea capacității actorilor relevanți în educație și formare profesională inițială, la nivel local ”Asigurarea calității: Titlul de excelență”

There are no translations available.

Interregnewsflash

Camera de Comerț și Industrie din Hunedoara și Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, au organizat reuniunea de lucru ”Asigurarea calității: Titlul de excelență”, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, în 22 februarie 2018.

 

La întâlnirea de lucru organizată ca activitate în cadrul proiectului transnațional ”Learning by Doing” au participat reprezentanți din partea sectorului de educație, angajatori, principale autorități publice locale, agenția județeană de ocupare, ONG-uri, sindicate. Cei mai mulți dintre reprezentanții amintiți sunt membri ai Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS), creat cu scopul de a asigura o corelare mai bună și un parteneriat real între școală ca furnizor de educație și formare profesională inițială și cerințele de pe piața muncii.

Newsflash no 1_RO

Newsflash no 1_EN

Mai multe informații

 

Workshop pentru consolidarea capacității actorilor relevanți în educație și formare profesională inițială, la nivel local: ”Asigurarea calității: Titlul de excelență”

There are no translations available.


Interreg

Camera de Comerț și Industrie din Hunedoara și Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, organizează reuniunea de lucru ”Asigurarea calității: Titlul de excelență”, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, în 22 februarie 2018.

Reuniunea grupului de actori locali (stakeholders group) este organizată ca activitate în cadrul proiectului transnațional ”Learning by Doing” și are drept scop stimularea impactului la nivel local prin consolidarea capacității actorilor relevanți în educație și formare profesională inițială. În consecință, participanții sunt reprezentanți din partea sectorlui de educație, angajatori, principale autorități publice locale, agenția județeană de ocupare, ONG-uri, sindicate. Cei mai multi dintre  reprezentanții amintiți sunt membri ai Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social, creat cu scopul de a asigura o corelare mai bună și un parteneriat real între școală ca furnizor de educație și formare profesională inițială și cerințele de pe piața muncii.

Anunt Workshop Stakeholders

Announcement Workshop

Mai multe informații

 

Vizita de studii „Asigurarea calității învățării la locul de muncă”, 24-25 octombrie 2017, Brașov, România

There are no translations available.

Vizita de studii este organizată în cadrul proiectului „Asigurarea calității în educația și formarea profesională, la nivel european și la nivelul Punctului național de referință (EQAVET-NRP-RO)

Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT), în calitate de membru în Grupul Național de Referință pentru Asigurarea calității în educație și formare profesională (GNAC), organizează, cu sprijinul Școlii Germane Profesionale Kronstadt, o vizită de studii în perioada 24-25 octombrie 2017, la Brașov.

Obiectivul principal al acestui eveniment este împărtășirea informațiilor cu privire la asigurarea calității în educație și formare profesională (EFP/VET) din Statele Membre membre din rețeaua europeană EQAVET.

Astfel că reprezentanți ai Punctelor Naționale de Referință pentru asigurarea calității în EFP vor face câte o prezentare ilustrativă pentru sistemele de EFP din Italia, Finlanda, Grecia și Olanda.

Read more... [Vizita de studii „Asigurarea calității învățării la locul de muncă”, 24-25 octombrie 2017, Brașov, România]
 

Ghid de bune practici instituţionale în asigurarea calităţii

There are no translations available.

În cadrul proiectului EQAVET-NRP-RO-2017, implementat în perioada 01.04.2017 – 31.03.2019, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT) a elaborat un Ghid de bune practici instituţionale în asigurarea calităţii, prin care promovează reușitele unor instituţii implicate în implementarea învăţământului profesional şi tehnic.

Ghidul reuneşte experienţele de bune practici din partea angajatorilor, şcolilor, a comunităţii locale implicate. Astfel, ghidul este structurat în şase capitole grupate pe teme relevante pentru învăţământul profesional şi tehnic:

Read more... [Ghid de bune practici instituţionale în asigurarea calităţii]
 

A doua sesiune de admitere la învățământul dual şi învăţămant profesional

There are no translations available.

În conformitate cu calendarul admiterii în vigoare (OMEN nr. 3792 / 2017), a doua etapă de admitere în învăţământul dual de stat a avut loc în data de 29 august 2017 elevii s-au putut înscrie în perioada 29-30 august 2017 la unităţile de învăţământ care au avut ofertă pentru învăţământul dual şi la care au rămas locuri în urma etapei I de admitere.

Astfel în luna septembrie, după derularea primei etape şi celei de a doua etapă de admitere, sunt  2.412 elevi înscrişi în învăţământul dual, fiind înregistrat un procent de ocupare de 68% din numărul total de locuri din oferta educaţională a unităţilor de învăţământ profesional şitehnic, ofertă realizată la cererea operatorilor economici care au semnat Contractul de parteneriat, conform anexei la Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual.

Read more... [A doua sesiune de admitere la învățământul dual şi învăţămant profesional]
 
<< Start < Prev 1 3 4 5 6 > End >>

Page 1 of 6