• Romanian(Romania)

2017 ReferNet România - Punctul național de contact în România

There are no translations available.

Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT)

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional și Tehnic a fost desemnat punct naţional de contact ReferNet, pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2017.

CNDIPT, în calitate de partener naţional pentru reţeaua europeană ReferNet, a încheiat un Acord Cadru de Parteneriat pentru perioada 2016-2019 cu Cedefop (nr. 2015-FPA19/GP/DSI/ReferNet_FPA/001/15) beneficiază de subvenționare în baza Acordului Specific de Subvenționare (Specific Grant Agreement nr. 2017-0024/GP/DSI/ReferNet-SGA/002/16) încheiat la finele anului precedent pentru programul de activități pentru anul calendaristic 2017.

Pentru efectuarea activităţilor din proiect şi mai ales pentru a acoperi aspecte variate ale formării profesionale în România, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic a invitat în proiect,  în calitate de experți, reprezentanţi nominalizaţi de instituţii relevante în domeniu:


Punctul naţional de contact va efectua, împreună cu partenerii săi, activităţile specifice cum sunt descrise în programul de activități pentru anul calendaristic 2017 şi va transmite către Cedefop rezultatele corespunzătoare acestora, în limba engleză:

A. Raportări privind sistemul național de formare profesională și dezvoltările în domeniu

1. Formarea profesională și politicile în formare profesională

1.a. Raport referitor la politicile de formare profesională
1.b. Noutăţi privind formarea profesională la nivel naţional   (x4)

2. Formare profesională în Europa – Raport referitor la sistemele naţionale de formare profesională:

2.a  Spotlight on VET (x1)

3. Sprijin tematic adhoc

3.a Mobilitatea în formarea profesională inițială (x1)
3.b Articol pe o temă propusă de Cedefop: Guidance and outreach for inactive unemployed - Romania”
3.c Articol pe o temă propusă de Cedefop: Opinion Survey on VET: Romania


B. Creştere a vizibilităţii formării profesionale şi diseminare

4.a Menținerea și actulalizarea paginii de internet a ReferNet în România
4.b Alte activități de vizibilitate

Temele sunt propuse de Cedefop în funcţie de preocupările tematice existente la nivel european.

Membrii echipei punctului naţional de contact vor participa la întâlnirile de lucru în cadrul rețelei ReferNet organizate de Cedefop.

Pe întreaga durată a proiectului Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, în calitate de punct naţional de contact, va gestiona şi coordona activitatea de actualizare a site-ului proiectului www.refernet.ro

Date de contact:
Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic
Str. Spiru Haret 10-12, cod 010176
Bucureşti, România
Tel.     0040 21 311 11 62
0040 21 311 11 61
Fax.     0040 21 312 54 98
Web:  www.tvet.ro

Persoane de contact:

Zoica Elena Vlăduţ
Director adjunct CNDIPT/Cooordonator naţional ReferNet România: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Dana Carmen Stroie
Şef Serviciu Programe de Formare şi Asigurarea Calităţii: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Elena Beatrice Cerkez
Inspector de specialitate: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it